Trzeba wpuścić geodetę próbującego przeprowadzać pomiary na naszej działce. W przeciwnym wypadku grozi nam kara grzywny

Prawo dołącz do dyskusji (62) 25.02.2021
Trzeba wpuścić geodetę próbującego przeprowadzać pomiary na naszej działce. W przeciwnym wypadku grozi nam kara grzywny

Rafał Chabasiński

Geodeci w trakcie swojej pracy dokonują rozmaitych pomiarów w terenie. Niekiedy by móc ją wykonywać muszą dostać się w konkretne miejsce na czyjejś nieruchomości. To rodzi pytanie: czy trzeba wpuścić geodetę na swoją działkę? Prawo geodezyjne i kartograficzne dostarcza jasnej odpowiedzi: tak.

Trzeba wpuścić geodetę na naszą posesję za każdym razem, gdy jest to niezbędne

Może się tak zdarzyć, że któregoś dnia w pobliżu naszej nieruchomości pojawią się fachowcy wyposażeni w jakieś urządzenia, prawdopodobnie na charakterystycznym trójnogu. Będą oczekiwali możliwości dostania się na naszą działkę. Możliwe nawet, że przy braku jakichkolwiek przeszkód wejdą sobie sami. Czy w takiej sytuacji w ogóle trzeba wpuścić geodetę na teren swojej nieruchomości? Przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego nie pozostawiają cienia wątpliwości.

Bez pracy wykonywanej przez geodetów trudno byłoby sobie wyobrazić jakąkolwiek inwestycję budowlaną, czy wytyczenie granicy działek. Nie wspominając nawet o precyzyjnym wytyczeniu jakichkolwiek administracyjnych granic. Nic więc dziwnego, że ustawodawca postanowił działalność geodetów nie tylko ująć w określone ramy prawne, ale także wyposażyć w jeden bardzo ważny przywilej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego, trzeba wpuścić geodetę wykonującego swoją pracę na teren naszej nieruchomości. Dotyczy to gruntów i obiektów budowlanych. Nie mamy za to obowiązku wpuszczania ich do budynków. Jakby tego było mało, utrudnianie lub uniemożliwienie geodecie wejście na grunt i dokonywanie niezbędnych czynności stanowi wykroczenie. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2) wspomnianej ustawy, sprawca podlega karze grzywny.

Geodeta nie musi nas pytać o zgodę ani starać się o jakieś urzędowe zezwolenie, może za to przyciąć nasze drzewa i krzewy

Jakby tego było mało, osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne na naszej działce mają kilka innych uprawnień. Mogą na przykład dokonywać przycinek drzew i krzewów, oczywiście niezbędnych do wykonania swojej pracy. Co więcej, mają prawo do umieszczania na naszej posesji znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki. Geodeci nie muszą za tamą możliwość płacić właścicielowi nieruchomości.

Warto przy tym zauważyć, że nie ma przepisów, które pozwalałyby nam w jakiejś określonej sytuacji odmówić geodetom skorzystania ze swoich uprawnień. Prawo geodezyjne i kartograficzne nie wymaga od nich uzyskania uprzedniej zgody jakiegoś organu na wstęp na naszą działkę. Nadzór nad geodetami w zakresie zgodności przeprowadzanych prac z przepisami ustawy sprawuje właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Oczywiście, w praktyce sami geodeci są też ludźmi. Najczęściej starają się po prostu unikać niepotrzebnych sporów z właścicielami nieruchomości. Jeżeli mogą stosować metody niewymagające wtargnięcia na czyjąś posesję bez potrzeby, to to zrobią. Przedstawiciele tego zawodu starają się także informować właścicieli o prowadzeniu prac oraz ich charakterze. Ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wstępu na ich działkę.

Taka informacja ma jednak charakter czysto kurtuazyjny. Dlatego jak przyjdzie co do czego powinniśmy pamiętać, że trzeba wpuścić geodetę na naszą posesję, by mogli w spokoju dokonać swoich pomiarów.