Ulga na dziecko w PIT 2021 – jak skorzystać?

Podatki Dołącz do dyskusji (46)
Ulga na dziecko w PIT 2021 – jak skorzystać?

Jeśli wychowujesz dziecko, to dzięki tzw. prorodzinnej uldze podatkowej, możesz zapłacić dużo mniejszy podatek. Ulga na dziecko w PIT 2021 pozwoli rodzicom zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych w rocznym rozliczeniu. Kto może skorzystać ze zmniejszenia podatku i jakie są warunki?

W ubiegłym tygodniu ruszyło rozliczenie PIT 2021. Akcja potrwa do 2 maja. Rozliczając PIT można skorzystać z wygodnej usługi – Twój e-PIT. Ostatnio pisaliśmy o tym, jak to zrobić. Warto również skorzystać z ulg, które zmniejszą podatek. Jedną z najpopularniejszych jest ulga na dziecko.

Komu przysługuje ulga na dziecko w PIT 2021?

Żeby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest wychowywanie jednego lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia lub dzieci z niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku.

Ulga przysługuje też na pociechy dorosłe uczące się nieprzerwanie, do 25 roku życia. Żeby ulga przysługiwała dochody takiego dziecka i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie mogą przekraczać 3 089 zł. Nie wliczają się do nich świadczenia z tytułu renty rodzinnej.

Z odliczenia mogą skorzystać rodzice, opiekunowie lub rodzice zastępczy, którzy podatek dochodowy odprowadzają według skali podatkowej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziała też pewne limity dochodów, powyżej których ulga nie będzie przysługiwała.

Limity dochodów

Limit dochodów dotyczy wyłącznie rodzin wychowujących jedno dziecko. Jeśli dzieci jest więcej, to niezależnie od tego, ile zarabiają ich rodzice, bądź opiekunowie, będzie im przysługiwała ulga.

Ulga na dziecko w PIT 2021 przysługuje małżeństwom, których roczny dochód łącznie nie przekroczył 112 tysięcy złotych. Taki sam limit dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko. Jeśli starający się o ulgę nie jest w związku małżeńskim – nie może zarabiać rocznie więcej niż 56 tysięcy złotych.

Wychodzi więc na to, że każdy rodzic jednego dziecka zarabiający miesięcznie poniżej 4666 złotych (po odjęciu zapłaconych składek ZUS), może wnioskować o ulgę.

Ulga na dziecko w PIT 2021 – jak odliczyć ulgę?

Jeśli jesteś rodzicem, rodzicem zastępczym lub opiekunem, rozliczasz się według skali podatkowej na formularzu PIT-36 lub PIT-37 i spełniasz przedstawione warunki dochodowe, już wiadomo, że masz prawo do ulgi.

Odliczenie jej nie jest trudne. Dokonuje się tego w corocznym zeznaniu podatkowym. W tym celu do rozliczenia należy dodać załącznik PIT/O. W części C, pozycji nr 46 tego druku trzeba wpisać liczbę dzieci, a w pozycji 47 (w przypadku podatnika) lub 48 (w przypadku małżonka) – kwotę przysługującego zwrotu.

Jeśli małżonkowie składają oddzielne zeznania podatkowe, powinni między sobą ustalić w jakich proporcjach wpiszą ulgę. Może to być zarówno po 50%, jak i na przykład 20% do 80%. Nie ma to znaczenia. Ważne, żeby się zgadzało.

Kwoty ulg wynoszą:

-> na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
-> na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
-> na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
-> na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

W części E formularza PIT/O, należy wpisać numery PESEL dzieci oraz ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Dodatkowo trzeba wskazać, za ile miesięcy przysługiwała ulga.

Ma to znaczenie o tyle, że jeśli na przykład, dziecko urodziło się w marcu 2021 roku, to ulga na dziecko w PIT 2021, będzie przysługiwała proporcjonalnie za 10 miesięcy (od marca do grudnia). Tak samo jest w przypadku śmierci dziecka w ciągu roku.

Ile można zyskać?

Posiadając dwójkę dzieci, rocznie można zyskać ponad 2200 złotych. W przypadku trójki, kwota ta wynosi już ponad 4200 złotych. Uwzględniając odliczenie, można więc zaoszczędzić dobrych parę tysięcy.