Utrata 500 plus jest możliwa. I może nastąpić z wielu powodów – niekoniecznie związanych ze złożeniem wniosku

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
Utrata 500 plus jest możliwa. I może nastąpić z wielu powodów – niekoniecznie związanych ze złożeniem wniosku

500 plus przysługuje obecnie na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia. Aby otrzymać świadczenie, należy wypełnić specjalny wniosek. Niezłożenie wniosku nie jest jednak jedyną okolicznością, gdy możliwa jest utrata 500 plus. 

Utrata 500 plus. Niezłożenie wniosku to tylko jedna z wielu możliwych przyczyn utraty świadczenia

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o świadczenie przysługujące im na podstawie programu „Rodzina 500 plus” muszą to zrobić w odpowiednim terminie – inaczej grozi im utrata 500 plus. Warto jednak pamiętać, że niezłożenie wniosku na czas to tylko jedna z przyczyn potencjalnej utraty świadczenia.

Kolejną jest umieszczenie we wniosku nieprawdziwych informacji – na przykład tych dotyczących dochodu. Zgodnie z przepisami kryterium dochodowe nie jest już wprawdzie uwzględniane przy przyznawaniu świadczenia, jednak osoba składająca wniosek nadal ma obowiązek podać prawdziwe dane. W innym wypadku grozi jej utrata 500 plus.

Kiedy można stracić 500 plus? Utrata świadczenia następuje także wtedy, gdy dziecko trafia do instytucji zapewniającej mu opiekę

Osoba uprawniona do złożenia wniosku może stracić świadczenie na dziecko także z przyczyn, które w żadnym stopniu nie dotyczą wniosku o 500 plus. Mowa m.in. o sytuacji, gdy dziecko trafia do instytucji, która zapewnia mu całodobową opiekę. Chodzi zarówno o placówkę opiekuńczo-wychowawczą jak i rodzinę zastępczą, areszt śledczy, zakład karny czy też – po prostu – rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wojskowej lub innej placówce, która zapewnia jego całkowite, nieodpłatne utrzymanie.

500 plus wydawane na papierosy lub alkohol? Utrata świadczenia jest możliwa – chociaż to raczej margines przypadków

Zdarza się również, że zamiast na zaspokojenie potrzeb dziecka, świadczenie jest praktycznie w całości przeznaczane na zaspokojenie potrzeb jego opiekunów. Czyli, na przykład – na zakup papierosów czy alkoholu. Warto jednak pamiętać, że – po pierwsze – w praktyce marnotrawienie świadczenia jest bardzo trudne do udowodnienia. Po drugie – szacuje się, że są to sytuacje raczej marginalne. Oprócz tego warto też pamiętać, że w przypadku stwierdzenia marnotrawienia świadczenia odpowiedni organ nie tyle co zabiera 500 plus, ile zamienia świadczenie pieniężne na pomoc rzeczową lub opłacanie pewnych usług z góry. Tym samym rodzina może otrzymywać np. bony na zakupy spożywcze.

Utrata 500 plus także przy urodzeniu dziecka lub wcześniejszym małżeństwie

Warto również dodać, że utrata świadczenia może czasem nastąpić w nieco mniej oczywistych okolicznościach. Mowa np. o zawarciu przez dziecko związku małżeńskiego przed ukończeniem 18. roku życia. Jest to możliwe z ważnych powodów – jednak na ślub osoby niepełnoletniej musi wydać zgodę sąd. Oprócz tego należy pamiętać, że wyjątek dotyczy jedynie kobiet, które ukończyły 16. rok życia. Najczęściej chodzi o małżeństwa zawierane ze względu na ciążę nastolatki. W takim przypadku – gdy kobieta weźmie ślub – jej rodzice tracą prawo do świadczenia.

Co ciekawe, podobnie dzieje się w przypadku, gdy dziewczyna, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia, urodzi dziecko. W takiej sytuacji, nawet gdy wciąż mieszka z rodzicami, tracą oni prawo do świadczenia.