W jakim wieku młodsze rodzeństwo może pozostać pod opieką starszego?

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
W jakim wieku młodsze rodzeństwo może pozostać pod opieką starszego?

Bywają w życiu sytuacje, gdy rodzice nie mogą zająć się dzieckiem, a z różnych względów nie mają jak zorganizować mu opieki osób dorosłych. Wówczas na myśl przychodzi pomysł, aby młodszym rodzeństwem zajęło się starsze. Czy to jest zgodne z prawem?

Czy zgodnie z prawem starsze niepełnoletnie rodzeństwo może zająć się młodszym?

Prawo nie reguluje wieku, od jakiego starsze rodzeństwo może zająć się młodszym ani ile lat powinno mieć dziecko, żeby można było je zostawić pod opieką nieletniego. Jednakże istnieją zapisy, które mówią, że nie można pozostawić bez opieki dziecka, które nie skończyło 7. roku życia. Tym samym tak mały człowiek nie powinien opiekować się jeszcze młodszym od siebie.

Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

W trakcie pozostawienia dziecka samego bądź pod opieką zbyt młodego rodzeństwa, mogą zdarzyć się sytuacje nieprzewidziane, grożące życiu bądź zdrowiu. Dlatego należy zastanowić się, na ile można zaufać dziecku i być pewnym swojej decyzji.

Kiedy dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

Osoba między 13. a 18. rokiem życia ma już ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wówczas może ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. Według prawa jest to już człowiek świadomy i samodzielny. Zatem trzynastolatkowie nie powinni mieć większych problemów z tym, żeby zająć się młodszym rodzeństwem. Choć, jak wiadomo, jest to kwestia indywidualna. Przede wszystkim rodzice powinni wiedzieć czy ich dziecko jest tak dojrzałe, by poradzić sobie z tego rodzaju opieką. Nawet szesnastolatkowie nie są czasem na tyle odpowiedzialni, aby sprostać wymaganiom stawianym przez swoich opiekunów.

Warto być świadomym, że starsze dzieci w sytuacjach kryzysowych mogą nie wiedzieć jak zareagować i nawet, jeśli nie dojdzie do żadnego poważnego wypadku itd., mogą mieć wyrzuty sumienia, z którymi trudno im będzie sobie poradzić. Poza tym opieka nad małym dzieckiem stanowi obowiązek. Nie można wymagać od starszego dziecka, aby zajmowało się swoim młodszym bratem czy siostrą, zwłaszcza zbyt często i na dosyć długi czas. Może to negatywnie wpłynąć na jego psychikę, a także na relacje między rodzeństwem.