Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego żyje ok. kilkaset gatunków zwierząt. Nie będzie tam jednak twojego psa – ich wprowadzać nie wolno

Codzienne Środowisko dołącz do dyskusji (79) 22.07.2020
Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego żyje ok. kilkaset gatunków zwierząt. Nie będzie tam jednak twojego psa – ich wprowadzać nie wolno

Paweł Mering

Jeden ze stałych czytelników zwrócił nam uwagę na pewien problem. Na teren Słowińskiego Parku Narodowego nie można wejść z psem. Kto jest autorem zakazu i po co w zasadzie takie regulacje wprowadzono?

Wejście z psem do Słowińskiego Parku Narodowego

Jak wskazuje nam pan Łukasz, wstęp z psem do Słowińskiego Parku Narodowego jest zasadniczo niedozwolony. Nie jest to nawet adekwatne określenie, bowiem takie działanie to istne bezprawie, którego dopuszczenie się grozi nawet 30-dniowym aresztem. Ale od początku.

Czytelnik wystosował do władz Słowińskiego Parku Narodowego kilka pytań, odnoszących się do kwestii legalności wstępu z psem na teren Słowińskiego Parku Narodowego.

  • jakie jest logiczne uzasadnienie tego zakazu?
  • jaka jest jego podstawa prawna?
  • dlaczego zakaz jest kategoryczny, a nie ma wyłączenia np. dla psa prowadzonego na smyczy?
  • dlaczego został on wprowadzony dopiero teraz, a przez poprzednie lata – z tego co rozumiem – obowiązywał tylko na plaży i poza szlakiem?
  • czy zakaz obowiązuje także mieszkańców Gminy Smołdzino, którzy mogliby chcieć wyprowadzać swoje psy poza sezonem np. na ścieżki dookoła Rowokołu?
  • jaka jest kara przewidziana za złamanie zakazu?

Na niektóre powyższe pytania udało się uzyskać odpowiedź.

Jak tłumaczą się odpowiednie organy?

W Słowińskim Parku Narodowym żyje kilkaset gatunków różnych zwierząt. Ale psa wprowadzić nie wolno

Do powyższych pytań odniósł się sam Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego, mgr inż. Marek Sobocki. Wskazał on w odpowiedzi – trzeba dodać, że słusznie – iż art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody wprowadza zakaz wprowadzania psów na określone obszary. Niezależnie od tego, co na ten temat myślą władze parku.

Przepis stanowi, że

W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących [osobom niepełnosprawnym – red.][…]

Kiedyś miejsca w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego, w których poruszać się można było z psem, regulowało odpowiednie zarządzenie Ministra Środowiska. Aktualna wersja dokumentu nie zawiera nic o obszarach, na których można poruszać się z psem, więc funkcjonuje zasada, że są to miejsca w obrębie ochrony krajobrazowej.

Co to oznacza?

Wejście z psem na teren Parku Narodowego, mając świadomość, że jest to niezgodne z prawem, to wykroczenie. Artykuł 127 pkt. 1 lit. a) ustawy o ochronie przyrody stanowi, że

Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w parkach narodowych, podlega karze aresztu albo grzywny

Skąd zatem wiadomo, gdzie legalnie poruszać się z psem na terenie Słowińskiego Parku Narodowego? W praktyce posłużyć się należy odpowiednią mapką, którą stworzyły władze parku. Chodzi zasadniczo o miejsca, które przylegają do miejscowości.

wstęp z psem do parku narodowego mapa
Kliknij obrazek, aby powiększyć

Warto podkreślić, że tego typu regulacje dotyczą wszystkich parków narodowych w Polsce. Niektóre z nich zawierają jednak w planie ochrony pewne wyłączenia.

Szczegóły dotyczące ograniczeń w poruszaniu się z psami na terenach parków narodowych w przystępny sposób zebrał w całość serwis „Pies na urlopie„.