Jak złożyć wniosek o dotację 5 tys. zł dla małych i mikroprzedsiębiorców? Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii

Finanse Firma dołącz do dyskusji (232) 21.12.2020
Jak złożyć wniosek o dotację 5 tys. zł dla małych i mikroprzedsiębiorców? Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii

Edyta Wara-Wąsowska

Można już składać wnioski o dotację 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Co trzeba zrobić i na co warto zwrócić uwagę?

Tarcza antykryzysowa 6.0 (zwana też tarczą branżową) jest już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Na stronie internetowej praca.gov.pl udostępnione też zostały nowe wnioski – w tym właśnie ten, za pośrednictwem którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nową dotację 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych firm.

Wniosek o dotację 5 tys. zł dla małych i mikroprzedsiębiorców: jak go złożyć?

Po wejściu na stronę praca.gov.pl należy przejść do zakładki Tarcza antykryzysowa. Następnie – wybrać „Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy art. 15zze4-PUP (PSZ-DBDG). Formularz, który trzeba pobrać, wypełnić i dołączyć później do wniosku, do pewnego stopnia przypomina ten, który przedsiębiorcy wypełniali przy okazji ubiegania się o pożyczkę 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców.

W sekcji A przedsiębiorca podaje podstawowe dane. Chodzi m.in. o NIP, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania/siedziby, a także identyfikator gminy czy kod PKD. Wskazuje też wielkość podmiotu i zaznacza, czy występuje powiązanie – w rozumieniu unijnych przepisów – z innymi przedsiębiorcami. Na koniec trzeba też wskazać datę założenia działalności gospodarczej. Przy wypełnianiu tej sekcji warto pamiętać o tym, by:

  • podać przeważający kod PKD działalności (o środki można starać się posiadając jeden z 41 kodów PKD, wymienionych na rządowej stronie),
  • warto zwrócić uwagę na kwestię powiązania, która pojawiała się np. przy wnioskach o pomoc z tarczy finansowej PFR. Chodzi np. o powiązania z innymi przedsiębiorstwami w ramach grup kapitałowych.

Jak złożyć wniosek o dotację 5 tys. zł dla małych i mikroprzedsiębiorców? Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa

W sekcji B należy wskazać dane dotyczące sytuacji ekonomicznej firmy. Pierwsze dwa podpunkty to pytania dotyczące spółek; oprócz tego przedsiębiorca musi też zaznaczyć, czy nie spełnia kryteriów kwalifikujących go do objęcia postępowaniem upadłościowym. W podpunkcie d punktu pierwszego należy zaznaczyć opcję „nie dotyczy”. Oprócz tego przedsiębiorca musi też zaznaczyć, czy na dzień składania wniosku jest objęty postępowaniem upadłościowym.

W sekcji C z kolei przedsiębiorca musi odpowiedzieć na pytania czy prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa lub w zakresie przetwarzania i wprowadzana do obrotu produktów rolnych. Z racji kryteriów ubiegania się o dotację 5 tys. zł przedsiębiorców może ewentualnie zainteresować dopiero punkt 4 w sekcji C. Z tym, że należy pamiętać, że dotacja miała być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością gospodarczą. Tym samym lepiej pozostawić to pole puste i zakreślić „nie dotyczy”.

Przedsiębiorca będzie musiał przyznać się, jaką pomoc już otrzymał

W sekcji D przedsiębiorca musi podać informacje dotyczące otrzymanej już pomocy publicznej. To oznacza, że wielu z wnioskujących będzie musiało wymienić wszelkie dotacje, pożyczki czy subwencje (nie trzeba natomiast wymieniać zwolnienia ze składek ZUS czy świadczenia postojowego). Musi też wskazać, jaką kwotę pomocy otrzymał łącznie oraz wymienić podmioty udzielające pomocy (tu należy wpisać instytucje, z którymi przedsiębiorca zawierał poprzednie umowy np. o pożyczkę 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców czy jakąkolwiek inną pomoc publiczną związaną z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19). Dla przedsiębiorców jest jednak także znacznie gorsza wiadomość – konieczne jest też podanie… podstawy prawnej. Czyli – najlepiej nazwę ustawy/rozporządzenia + przepis, a także nr decyzji lub umowy, na podstawie których została udzielona pomoc.

Wniosek o dotację 5 tys. zł dla małych i mikroprzedsiębiorców: przesyłanie formularza

Sam proces przesyłania wypełnionego formularza (który należy zapisać na komputerze) nie różni się właściwie od tego, jaki miał miejsce w przypadku przesyłania wniosku o pożyczkę 5 tys. zł. Przedsiębiorca musi wybrać właściwy urząd pracy, a następnie wypełnić dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz wskazać, o jaką kwotę się ubiega. Teoretycznie bowiem przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o kwotę niższą niż 5 tys. zł.

Na końcu konieczne jest też wypełnienie oświadczenia (częściowo pokrywającego się z wypełnianym wcześniej formularzem). Przedsiębiorca musi pamiętać, by zaznaczyć miesiąc, w którym zaliczył co najmniej 40-procentowy spadek w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2019 r. W sekcji załączniki wnioskujący musi dodać wypełniony formularz (umowa jest dodawana automatycznie).

Niestety – nie da się ukryć, że wniosek mimo wszystko jest trudniejszy do wypełnienia niż ten, za pomocą którego przedsiębiorcy ubiegali się o pożyczkę 5 tys. zł. A na pewno – bardziej czasochłonny.