Mniej niż 30 proc. uprawnionych przedsiębiorców skorzystało z jednej z form pomocy. Tymczasem kończy się czas na złożenie wniosku

Firma Dołącz do dyskusji (9)
Mniej niż 30 proc. uprawnionych przedsiębiorców skorzystało z jednej z form pomocy. Tymczasem kończy się czas na złożenie wniosku

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z jednej z form pomocy muszą się pospieszyć. Wniosek o zwolnienie z ZUS za listopad należy złożyć do 31 stycznia.

Wniosek o zwolnienie z ZUS za listopad. Można go złożyć tylko do 31 stycznia

Na mocy tarczy branżowej część przedsiębiorców (spełniająca odpowiednie warunki) mogła skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS (za okres lipiec-wrzesień i listopad). Jeśli jednak wciąż są przedsiębiorcy, którzy mimo spełnienia warunków do zwolnienia z składek za listopad nie złożyli wniosku, powinni się pospieszyć – mają na to czas jedynie do 31 stycznia.

Jak się zresztą okazuje, przypominanie o konieczności złożenia wniosku wydaje się uzasadnione. Jak podaje portal mambiznes.pl tylko 30 proc. uprawnionych jednoosobowych firm złożyło wniosek o zwolnienie z ZUS za listopad. Do tej pory złożono blisko 90 tys. wniosków (pozytywnie rozpatrzonych zostało prawie 77 tys., reszta oczekuje na weryfikację), a łączna kwota zwolnień wynosi na ten moment 187,5 mln zł. Tymczasem ZUS szacuje, że uprawnionych do złożenia wniosku było nawet 295 tys. płatników.

Zagadką pozostaje jednak, dlaczego na złożenie wniosku o zwolnienie nie zdecydowało się więcej uprawnionych. Być może część z nich uznała, że termin już minął, część – że ma na to jeszcze czas. Istnieje również szansa, że duża grupa uprawnionych zwyczajnie… nie wie, że może wnioskować o taką pomoc. Część przedsiębiorców mogła również wyjść z założenia, że jeśli opłacili już składki za listopad, to nie mogą wnioskować o ich umorzenie. Tymczasem po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na ich koncie ZUS pojawi się po prostu nadpłata. Przedsiębiorcy będą mogli zawnioskować o zwrot nadpłaty składek ZUS na konto bankowe lub przeznaczyć nadpłatę na poczet przyszłych składek ZUS.

Kto może ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za listopad?

Po pierwsze – przedsiębiorca musi mieć rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD, który wymieniono w tarcz antykryzysowej 6.0. Mowa o kodach:

 • 47.71.Z,
 • 47.72.Z,
 • 47.81.Z,
 • 47.82.Z,
 • 47.89.Z,
 • 49.32.Z,
 • 49.39.Z,
 • 56.10.A,
 • 56.10.B,
 • 56.21.Z,
 • 56.29.Z,
 • 56.30.Z,
 • 59.11.Z,
 • 59.12.Z,
 • 59.13.Z,
 • 59.14.Z,
 • 59.20.Z,
 • 74.20.Z,
 • 77.21.Z,
 • 79.90.A,
 • 79.90.C,
 • 82.30.Z,
 • 85.51.Z,
 • 85.52.Z,
 • 85.53.Z,
 • 85.59.A,
 • 85.59.B,
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A,
 • 86.90.D,
 • 90.01.Z,
 • 90.02.Z,
 • 90.04.Z,
 • 91.02.Z,
 • 93.11.Z,
 • 93.13.Z,
 • 93.19.Z,
 • 93.21.Z,
 • 93.29.A,
 • 93.29.B,
 • 93.29.Z,
 • 96.01.Z,
 • 96.04.Z.

Oceny, czy przedsiębiorca posiadał dany kod PKD już wcześniej, dokonuje się na podstawie danych z rejestru REGON na dzień 30 września 2020 r.

Po drugie – przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. Musiał też zanotować spadek przychodów w listopadzie 2020 – o co najmniej 40 proc. względem listopada 2019. Dodatkowym warunkiem jest złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 grudnia 2020.

Przedsiębiorcy muszą również pamiętać, że zwolnienie z ZUS za listopad otrzymają tylko jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W takiej znajdują się np. przedsiębiorstwa spełniające kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym (lub już nim objęte). Dodatkowo w trudnej sytuacji znajdują się też firmy, które nie są mikro- ani małymi przedsiębiorcami, a które na dzień 31 grudnia 2019 i na dzień złożenia wniosku zalegały z opłacaniem składek ZUS za okres dłuższy niż 12 miesięcy (chyba, że przedsiębiorca zawarł wcześniej z ZUS układ ratalny).

Wniosek o zwolnienie z ZUS za listopad można składać wyłącznie drogą elektroniczną (bezpośrednio przez PUE ZUS lub przez platformę, ale za pośrednictwem gov.pl).