Wspólne konto w banku w związku a podatek od darowizny. Czy trzeba go zapłacić?

Codzienne Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji (205)
Wspólne konto w banku w związku a podatek od darowizny. Czy trzeba go zapłacić?

Posiadanie wspólnego konta bankowego często kojarzy się z małżeństwem, tymczasem można z takiego korzystać także będąc w związku nieformalnym. Co więcej – nie chodzi oczywiście tylko o pary. Warto przyjrzeć się praktycznym problemom podatkowym, które wiążą się z tematem. Wspólne konto w banku bez ślubu a podatek od darowizny.

Wspólne konto w banku bez ślubu a podatek od darowizny

Warto na wstępie od razu rozwiać ewentualne wątpliwości i jasno stwierdzić, że wspólne konto w banku nie jest oczywiście zarezerwowane dla małżeństw. Wspólne rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe mogą założyć także pary będące w związkach nieformalnych i nic nie stoi ku temu na przeszkodzie.

Co więcej, oczywiście nie chodzi tutaj rzecz jasna tylko o pary, wspólne konto bankowe może założyć – w uproszczeniu – każdy chętny.

Takie rozwiązania przedstawiane są jako znaczne ułatwienia w kontekście prowadzenia domowego budżetu, zaś czasem i jako zagrożenia – obie osoby mogą przecież (w praktyce) dysponować całością budżetu.

Jako że pojawia się w rzeczonym zakresie problematyka wnoszenia środków do „wspólnej” puli, to bardzo często pojawiają się wątpliwości dotyczące prawa podatkowego. Czy to przypadkiem nie zachodzi darowizna, od której należy zapłacić podatek?

Wspólne konto bankowe a darowizna

Istotą umowy darowizny jest zgodnie z Kodeksem cywilnym

zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku

Podatek od darowizny wynika z ustawy o Podatku od spadków i darowizn i zależy od tzw. grupy podatkowej. Osoby będące w związku nieformalnym zaliczają się do trzeciej grupy podatkowej określanej jako „inni nabywcy”.

Obowiązek podatkowy powstaje wobec trzeciej grupy podatkowej, gdy wartość przekroczy 4902 zł (z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2 rzeczonej ustawy).

Sytuacja wspólnego konta w banku nie jest jednak tak jednoznaczna i oczywista, toteż trudno mówić, by zawsze powstawał obowiązek podatkowy. Dlaczego? Bo najczęściej nie zachodzi darowizna, a wpłata pieniędzy na wspólne konto nie jest tożsame z przysporzeniem.

Wspólne konto w banku – kto jest właścicielem pieniędzy?

W wypadku rachunku bankowego, wobec którego występuje dwóch posiadaczy, kwestia własności pieniędzy jest dosyć ciekawą konstrukcją. Przyjmuje się, że w momencie wpłaty na konto właścicielem pieniędzy staje się bank, zaś posiadacz rachunku bankowego uzyskuje wierzytelność w przedmiocie zwrotu wpłaconej kwoty.

Powyższe stosuje się wobec każdego z „współwłaścicieli” rachunku bankowego. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interptetacja nr IBPB-2-1/4515-224/15/MCZ), sama wpłata pieniędzy na wspólne konto nie oznacza, że doszło do umowy darowizny.

Sprawa dotyczyła kobiety, która była współwłaścicielką konta w banku, wraz ze swoją kuzynką. Po śmierci kuzynki cały spadek przypadł jej bratu, któremu bank wypłacił połowę kwoty (z konta, którego współwłaścicielką była wnioskodawczyni), zaś wypłatę drugiej połowy uzależniono od decyzji wnioskodawczyni. Ta zastanowiła się, czy nie będzie obciążona podatkiem od darowizn.

Uznano jednak, że nie jest to tożsame z darowizną. Wpłacenie pieniędzy na wspólne konto nie oznacza – w braku innych okoliczności – że doszło do przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej osoby. Nie rodzi to zatem obowiązku podatkowego związanego z podatkiem od spadków i darowizn.