Nadal można składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną. W niektórych sytuacjach przysługuje ona nawet, gdy dziecko uczy się w szkole policealnej

Rodzina Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (32)
Nadal można składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną. W niektórych sytuacjach przysługuje ona nawet, gdy dziecko uczy się w szkole policealnej

Wyprawka szkolna to duży wydatek, częściowo mogą go pokryć pieniądze z programu 300 plus. Wnioski można składać jeszcze przez jakiś czas, ale warto się pospieszyć, żeby zbyt długo nie czekać na pieniądze.

300 plus to pomysł Prawa i Sprawiedliwości na to, żeby wyprawka szkolna nie była tak obciążająca dla rodziców

Już za chwilę zaczyna się nowy rok szkolny. Ze względu  na epidemię koronawirusa i obostrzenia dotyczące zachowania bezpiecznego dystansu będzie inny niż dotychczas. Nie zmienia się jednak możliwość skorzystania z programu „Dobry Start”, znanego również jako 300 plus. Program funkcjonuje już trzeci rok i cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Pieniądze z programu przysługują na dziecko, które uczy się w szkole, ale nie skończyło jeszcze 20 lat. W przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne granica wieku wynosi 24 lata. Natomiast gdy dziecko rozpoczyna we wrześniu naukę w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych świadczenie przysługuje, o ile dziecko nie ukończyło 20 lat.

Wniosek o świadczenie Dobry Start mogą złożyć rodzice dziecka oraz opiekunowie, zarówno prawni jak i faktyczni. Zgodnie z objaśnieniami, opiekunem faktycznym jest osoba, która sprawuje opiekę oraz wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka. W przypadku pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, albo osoba prowadząca rodzinny dom dziecka. Kolejną uprawnioną osobą do złożenia wniosku jest dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.  Z pomocy wykluczono natomiast dzieci, które uczęszczają do przedszkola lub uczą się w zerówce. Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje również studentom. Świadczenie 300 plus nie jest zależne od dochodów w przeliczeniu na członka rodziny. Nie ma również innych wymagań formalnych, niż te wymienione w artykule.

Wniosek można składać do 30 listopada

Złożenie wniosku o świadczenie 300 plus jest możliwe zarówno drogą tradycyjną, jak i online, za pomocą kilku rozwiązań, tj. bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku wyboru formy tradycyjnej wniosek składa się do tych samych instytucji, które obsługują świadczenie 500 plus, czyli do urzędu gminy, ośrodków pomocy społecznej lub innych instytucji określonych przez gminę. Pieniądze wpłyną w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ich wypłata nie będzie poprzedzona doręczeniem decyzji. Rodzic otrzyma potwierdzenie mailowe o przyznaniu świadczenia, przy czym e-mail musi zostać podany we wniosku. W innym przypadku pozytywna nie przyjdzie do wnioskodawcy. Jedynie decyzje negatywne będą wysyłane, ponieważ można się od nich odwołać.

Wyprawka szkolna nie podlega egzekucji. W przypadku, gdy świadczenie zostanie wyłudzone, np. poprzez wykazanie nieprawdziwych danych, wtedy będzie podlegało zwrotowi, wraz z ustawowymi odsetkami. Jeżeli wniosek o świadczenie nie zostanie złożony w terminie do 30 listopada, to świadczenie w danym roku przepada.