Ponad 65 proc. Polaków w wieku 18-34 lat nadal mieszka z rodzicami. Można jednak rozwiązać ten problem

Rodzina Społeczeństwo Zagranica Dołącz do dyskusji
Ponad 65 proc. Polaków w wieku 18-34 lat nadal mieszka z rodzicami. Można jednak rozwiązać ten problem

Problem coraz późniejszej wyprowadzki osób młodych z domu dotyczy w szczególności naszego kraju. Z badań wynika, że ponad 65 proc. Polaków w wieku 18-34 lat wciąż mieszka z rodzicami. Jednak eksperci podkreślają, że to często kwestia przymusu, a duża część młodych osób nie jest zadowolona z tej sytuacji. Wielu fachowców rekomenduje wprowadzenie rozwiązań mających zaradzić temu problemowi w Polsce.

Problem jest systemowy i poważny, ale kto konkretnie jest tym gniazdownikiem?

Pomimo tego, że dane nie pozostawiają wątpliwości co do istnienia tego typu zjawiska, problem osób, które mieszkają z rodzicami, dotyczy wielu sytuacji życiowych. Eksperci zaznaczają, że duża część osób w wieku 25–34 lata mieszka z rodzicami nie tylko ze względu na przymus ekonomiczny lub brak mieszkania. Do gniazdowników zaliczane są także osoby, które w sposób obiektywny nie są w stanie zacząć samodzielnego życia – np. osoby niepełnosprawne czy uzależnione. Eksperci podkreślają także, że do gniazdowników często wliczamy także osoby, które podjęły się opieki nad starszymi lub schorowanymi rodzicami lub dziadkami.

Nie jest także tajemnicą, że problemy gniazdowników zostały zintensyfikowane wybuchem pandemii. To właśnie wtedy duża część młodych ludzi straciła pracę, co skutkowało koniecznością powrotu do domu rodzinnego.

W krajach zachodnich istnieją specjalne programy, które mają na celu pomóc usamodzielnić się tamtejszym gniazdownikom

Warto jednak podkreślić, że na Zachodzie młodsi i starsi przywiązują mniejszą wagę do własności domu czy mieszkania. Uważają to często za element ograniczania ich mobilności i możliwości zawodowych. Eksperci w przypadku problemu gniazdowników często przywołują przykład Szwecji, w której istnieją specjalne programy, np. mieszkanie młodzieżowe. Rozwiązania z północy Europy to często przywoływany przykład rozwiązania problemów dostępności mieszkań dla młodych osób.

Finlandia i Szwecja są tutaj przykładami państw, które wdrożyły programy, mające na celu udostępnienie młodym ludziom mieszkań na start. Zdaniem wielu ekspertów to programu tego typu potrzebuje Polska, która boryka się nie tylko z dostępnością mieszkań dla osób młodych, ale i dla pozostałych obywateli.

Oprócz czerpania wzorców z zachodnich krajów duża część ekspertów postuluje, aby rząd zaczął kłaść większy nacisk na powstawanie społecznych mieszkań czynszowych. Mogłyby one w jakimś stopniu wyeliminować problem braku mieszkań dla młodych osób. Rozwiązanie to mogłoby stanowić także sensowną alternatywę dla popularnych w ostatnim czasie w Polsce dopłat do kredytów.