Wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2022 r. Przedsiębiorcy – i nie tylko – muszą się mieć na baczności

Firma Podatki Praca dołącz do dyskusji (28) 17.09.2021
Wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2022 r. Przedsiębiorcy – i nie tylko – muszą się mieć na baczności

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy – i nie tylko – muszą szykować się na wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2022 r. Nie jest to jednak spodziewany efekt Polskiego Ładu, a skutek innej decyzji rządzących. 

Wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2022 r. Efekt podniesienia pensji minimalnej

Rządzący zdecydowali się ostatecznie na podniesienie wynagrodzenia minimalnego w 2022 r. do poziomu 3010 zł brutto miesięcznie. Podniesiona została również stawka godzinowa – do 19,70 zł brutto. Dla pracowników to oczywiście dobra wiadomość – i to nie tylko dla tych najmniej zarabiających, którzy na podniesieniu pensji minimalnej skorzystają bezpośrednio. Wzrośnie też np. dodatek za pracę w porze nocnej, maksymalna kwota odprawy pieniężnej, minimalna wysokość odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu czy odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę na skutek stosowania mobbingu. Oprócz tego płaca minimalna wpływa też na podstawę wymiaru zasiłków.

Są jednak też i negatywne skutki podniesienia płacy minimalnej – i to głównie dla przedsiębiorców. Do nich należy zaliczyć – oprócz wzrostu kosztów zatrudnienia – wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2022 r.

60 020 zł lub nawet… 28 895 040 zł grzywny

Co odróżnia przestępstwo skarbowe od wykroczenia skarbowego? Głównie to, jaka jest kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej lub jaka jest wartość przedmiotu czynu. Jest to jednocześnie kwota uzależniona właśnie od minimalnego wynagrodzenia (a dokładnie – od jego 5-krotności). Tym samym w 2022 r., jeśli wspomniana kwota lub wartość będzie wyższa od 15 050 zł, czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe.

Jak wysokie kary będą zatem grozić w przyszłym roku za wykroczenia i przestępstwa skarbowe? Kara grzywny za wykroczenia skarbowe może co do zasady wynieść od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. Czyli – w 2022 r. od 301 zł do 60 020 zł. Z kolei wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości maksymalnie 10-krotności wynagrodzenia – czyli 30 100 zł. Natomiast mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w wysokości nie większej niż 5-krotność minimalnego wynagrodzenia (czyli 15 050 zł w 2022 r.).

Jeśli chodzi natomiast o karę grzywny za przestępstwa skarbowe, kara grzywny jest uzależniona od wysokości i liczby stawek dziennych. Stawka dzienna – przez wzrost wynagrodzenia minimalnego – wyniesie w przyszłym roku od 100,33 zł do 40 132 zł (stawka nie może być niższa od 1/30 minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jego czterystukrotności). Z kolei najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720 zł. Tym samym minimalna kara grzywny za przestępstwo skarbowe w 2022 r. wyniesie 1003,30 zł, najwyższa – aż 28 895 040 zł.