Czy zawód policjanta jest opłacalny? Tak wyglądają zarobki w policji

Praca Dołącz do dyskusji (352)
Czy zawód policjanta jest opłacalny? Tak wyglądają zarobki w policji

Zatrudnienie w „budżetówce” to marzenie niejednego pracownika korporacji. Ile zarabia policjant i na jakie profity może liczyć? Oto jak prezentują się zarobki w policji 2018.

Jakie wymagania do pracy w policji?

Uzyskanie etatu w policji wymaga wysokiej sprawności fizycznej i nieco wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Ponadto kandydat na policjanta musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, przejść testy psychologiczne, posiadać polskie obywatelstwo i mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Ubiegający się o etat policjanta nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo i przestępstwo skarbowe, a także powinien być predysponowany do wykonywania obowiązków w szczególnej dyscyplinie służbowej.
Jeśli wierzyć samym zainteresowanym, praca w policji daje jednak dużo w zamian.

Czy praca w policji jest popularna?

W 2017 r. o pracę w policji ubiegało się ponad 23 tys kandydatów. Etat uzyskało 4151 osób. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosław Zieliński, zauważył, że faktyczne bezpieczeństwo zapewniają tylko „konkretni policjanci”, a nie papierowe etaty. W związku z tym w 2018 r. policja planuje przyjąć 4,5 tys nowych funkcjonariuszy. Od maja 2018 r. zarówno najmniej zarabiający, jak i nowo przyjęci policjanci otrzymają podwyżki. Na ten cel w budżecie przeznaczono 150 mln zł. Podwyżki mają zachęcać do podjęcia pracy w policji.

Zarobki w policji 2018

Wynagrodzenie policjanta zależy od kilku czynników. Po pierwsze, od tzw. wynagrodzenia zasadniczego, zależnego od grupy zaszeregowania. Obecnie system wyróżnia 16 grup zaszeregowania, dla których obowiązują odpowiednie mnożniki kwot bazowych. Kolejną składową są benefity przyznawane za staż, stopień bądź w postaci dodatku funkcyjnego (służbowego). Niezależnie od dodatków, policjantowi należy się tzw. mundurówka, popularna trzynastka i profity socjalne. Oto jak przedstawiają się zarobki w policji 2018 r.

Zarobki w policji dla grup zaszeregowania 1-9

Funkcjonariusz przebywający na szkoleniu stacjonarnym, czyli kursant, może liczyć na wynagrodzenie wysokości 1939 zł na rękę. Ponadto na czas szkolenia ma on zapewnione zarówno pełne wyżywienie jak i kompleksowe zakwaterowanie. Są to warunki dedykowane pierwszej grupie zaszeregowania.
Po ukończeniu kursu policjanta zalicza się do drugiej grupy zaszeregowania i jego zarobki rosną o niespełna 900 zł. Pensja policjanta wynosi na tym etapie nieco ponad 2800 netto. Funkcjonariusz z grupy trzeciej (pomocnik dyżurnego, referent, dowódca drużyny) otrzymuje na rękę średnio 3165 zł.

Grupie czwartej, obejmującej np. kontrolerów ruchu drogowego oraz dzielnicowych, przysługuje wynagrodzenie średniej wysokości niespełna 3500 zł. Grupa piąta, do której przynależy m.in. detektyw, dyżurny i jego zastępca, zarabia miesięcznie około 3750 zł. Funkcjonariusze zaszeregowani w grupie siódmej (np. dyżurny, zastępca dyżurnego czy kierownik referatu) otrzymują w tej chwili około 4400 zł netto, natomiast grupa ósma – 4640 zł. Grupa ósma obejmuje stanowiska zastępcy komendanta komisariatu specjalistycznego policji, zastępcy naczelnika sekcji, kapelmistrza czy wykładowcy.

Policjanci zaszeregowani w grupie dziewiątej mogą liczyć na wynagrodzenie średniej wysokości niespełna 5200 zł netto. Grupa ta obejmuje m.in. stanowisko komendanta komisariatu specjalistycznego, eksperta, dyżurnego czy radcy prawnego.

Najlepiej opłacane stanowiska w policji

Najwyższymi zarobkami cieszą się funkcjonariusze zaszeregowani powyżej dziewiątej grupy. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy), zaszeregowany w grupie dwunastej, otrzymuje niecałe 7300 zł, natomiast komendant wojewódzki z grupy czternastej już 9500 zł. Grupy piętnasta i szesnasta przewidziane są dla stanowisk zastępcy komendanta głównego oraz komendanta głównego. Pensje funkcjonariuszy wynoszą tu na rękę odpowiednio: 13488 zł oraz 15304 zł.

Podwyżki w policji 2019

Ostatni wzrost wynagrodzenia policjantów miał miejsce 1 stycznia 2017 r. Wynosił on wówczas średnio 250 zł na etat. MSWiA zaplanowało kolejne podwyżki na początek roku 2019. Mają one wynosić około 310 zł na etat i spowodować, że zawód policjanta stanie się atrakcyjniejszy w aspekcie finansowym. Jak podkreśla Joachim Brudziński, policji trzeba ludzi inteligentnych, kreatywnych i dobrze przygotowanych.