Zmiana nazwiska po ślubie wiąże się z masą formalności. Niektórych trzeba dopełnić jak najszybciej

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Zmiana nazwiska po ślubie wiąże się z masą formalności. Niektórych trzeba dopełnić jak najszybciej

Zmiana nazwiska po ślubie wiąże się nie tylko z nowym podpisem, ale przede wszystkim z masą formalności. Konieczność wymiany dowodu, powiadomienia banku, pracodawcy – to tylko kilka z punktów. O czym trzeba pamiętać po zmianie nazwiska? Ile czasu młodzi małżonkowie mają na dokonanie zmian?

Dla wielu osób ślub wiąże się ze zmianą nazwiska. A to generuje z kolei konieczność dopełnienia kilku formalności. W ferworze emocji związanych z ceremonią nietrudno o nich zapomnieć, dlatego spieszymy z pomocą.

Zmiana nazwiska a wymiana dokumentów

Najbardziej oczywistym obowiązkiem, jaki rodzi zmiana nazwiska po ślubie, jest wymiana dokumentów na takie, które będą zawierały aktualne dane. Co istotne, wymiana dokumentów będzie możliwa na podstawie skróconego aktu małżeństwa. Jest to dokument wydawany małżonkom przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zaraz po ceremonii (w przypadku ślubu cywilnego) lub drogą pocztową w terminie 14 dni (w przypadku ślubu konkordatowego).

Dowód osobisty

Mówiąc o zmianie nazwiska po ślubie, jako pierwsza przychodzi nam na myśl konieczność wymiany dowodu osobistego. Rzeczywiście jest to kluczowa formalność, jakiej należy dokonać. Jeśli chodzi o termin na wystąpienie o nowy dowód, należy to zrobić niezwłocznie. A już na pewno nie później, niż 3 miesiące od zaślubin.

Poprzedni dokument straci ważność po upływie 4 miesięcy (120 dni) od daty sporządzenia aktu małżeństwa. Czas oczekiwania na nowy dowód wynosi obecnie około 30 dni. Wniosek można złożyć bezpłatnie w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce. Żeby to zrobić, należy wypełnić formularz dostępny na miejscu lub na tej stronie. Konieczne będzie również dołączenie aktualnego (nie starszego niż 6 miesięcy) zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Odbierając nowy dowód w urzędzie należy pamiętać o tym, żeby mieć przy sobie stary dokument tożsamości.

Paszport

W terminie 30 dni od zmiany nazwiska powinno się również złożyć wniosek o nowy paszport. W przypadku osób przebywających poza granicami kraju termin ten wydłuża się do 90 dni od momentu zmiany danych.

Żeby uzyskać nowy paszport trzeba złożyć wniosek osobiście w odpowiednim punkcie paszportowym (informacja o punktach dostępna jest na stronie odpowiedniego urzędu wojewódzkiego) lub w polskim konsulacie (gdy osoba składająca wniosek przebywa za granicą).

Tak samo jak w przypadku dowodu osobistego, konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku i dołączenie zdjęcia. W przypadku wniosku o paszport trzeba również dokonać opłaty, która dla osoby dorosłej wynosi 140 zł. Wiele osób może jednak liczyć na zniżkę, np. rodzic lub małżonek rodzica lub ucząca się osoba do 25 r.ż.

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny

Zmiana nazwiska po ślubie to również konieczność wymiany prawa jazdy. Należy to zrobić w terminie 30 dni od momentu otrzymania nowego dowodu osobistego. Odpowiedni wniosek należy złożyć w urzędzie miasta (jeśli mieszkamy w mieście powiatowym) lub w starostwie (w pozostałych przypadkach).

Za uzyskanie nowego dokumentu należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł 50 gr. Będzie też potrzebny wypełniony wniosek, zdjęcie (takie jak do dowodu), aktualny dowód osobisty, orzeczenie lekarskie i dotychczasowe prawo jazdy. Czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi do miesiąca. Najczęściej jest to około 9 dni roboczych.

Jeśli małżonek widnieje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub współwłaściciel auta, również ten dokument należy wymienić. Wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego składamy w urzędzie miasta, dołączając do niego kopię dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, kartę pojazdu oraz nowy dowód osobisty, który potwierdzi zmianę nazwiska. W tym przypadku trzeba dokonać opłaty w wysokości 54,50 zł.

Zmiana nazwiska po ślubie – praca, studia, bank i nie tylko

Choć wymiana powyżej wskazanych dokumentów jest absolutną podstawą, na tym obowiązki świeżo upieczonego małżonka się nie kończą. Przecież posługujemy się jeszcze kartami bankowymi, kartą miejską, a czasem nadal legitymacją studencką. Stare nazwisko też widnieje w umowie o pracę, a co istotniejsze – w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.

Przede wszystkim, zaraz po zmianie nazwiska, trzeba złożyć wniosek o nowy dowód osobisty i paszport. Jeszcze przed miesiącem miodowym, koniecznie należy udać się z aktem małżeństwa do pracodawcy. On z kolei o zmianie danych powiadomi ZUS i Urząd Skarbowy. Jeśli małżonek jest przedsiębiorcą, te obowiązki spoczywają na nim. Aby uniknąć kary, przedsiębiorca musi powiadomić o zmianie nazwiska wskazane instytucje w terminie (tylko!) 7 dni od momentu sporządzenia aktu małżeństwa.

Dane należy też zaktualizować w swoim banku. Żeby to zrobić, najczęściej trzeba udać się osobiście do oddziału. Aktualizujemy też Internetowe Konto Pacjenta, a jeśli posiadamy profil zaufany – również ePUAP. Jeśli osoba, która zmieniła nazwisko, nadal studiuje, powinna udać się do dziekanatu i wystąpić o wydanie nowej legitymacji. Na tym niestety lista formalności po ślubie się nie kończy. W wielu miejscach zmiany nazwiska dokonuje się jeszcze kilka lat po ślubie. Chodzi np. o umowy z dostawcami usług, programy lojalnościowe, czy chociażby kartę biblioteczną.

Jeśli planujemy zmianę nazwiska po ślubie, najlepiej już zawczasu przygotować sobie listę rzeczy, które trzeba będzie załatwić. W kolejności od najpilniejszej (dowód i zawiadomienie pracodawcy lub US i ZUS) aż do tych mniej istotnych.