Rząd rozważa zmianę zasad waloryzacji rent i emerytur. Najpierw da więcej, by potem to zabrać

Finanse Państwo Praca Dołącz do dyskusji (7)
Rząd rozważa zmianę zasad waloryzacji rent i emerytur. Najpierw da więcej, by potem to zabrać

Jeszcze na początku roku dyskutowana była możliwość wprowadzenia drugiej waloryzacji rent i emerytur w ciągu roku. Ostatecznie jednak rząd – zamiast na dwukrotną waloryzację – postawił na czternastą emeryturę. Teraz jednak okazuje się, że możliwa jest zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur. 

Zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur? Rząd może wprowadzić waloryzację zaliczkową

Wysoka inflacja uderza w portfele wszystkich Polaków, jednak w szczególności – w portfele wielu osób starszych, które muszą przeżyć za skromną emeryturę czy rentę. Już na początku roku eksperci przekonywali, że rozwiązaniem, które mogłoby pomóc tej grupie, jest dwukrotna waloryzacja w ciągu roku. Wydawało się nawet, że rząd poważnie rozważał ten pomysł, jednak ostatecznie koncepcja upadła. Minister Maląg twierdziła nawet, że zamiast drugiej waloryzacji rząd postawił na czternastą emeryturę – chociaż  prawdopodobnie nie miało to większego związku. Eksperci trwają jednak przy swoim stanowisku – rząd nie tylko powinien wprowadzić drugą waloryzację, ale też prace nad nią powinny już się rozpocząć. Jak zwraca uwagę Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego, inflacja we wrześniu będzie konieczna, jeśli wzrost inflacji utrzyma się w kolejnych miesiącach (a jest to niemal pewne). Druga waloryzacja powinna mieć miejsce we wrześniu.

Okazuje się jednak, że rząd podobno rozważa inne rozwiązanie – możliwa jest zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, rząd mógłby wprowadzić waloryzację zaliczkową. Na czym miałoby polegać to rozwiązanie? Rządowy informator gazety opisał to na przykładzie. Jeśli na przykład śródroczna inflacja od początku 2022 r. przekroczyłaby 8 proc., to rząd wprawdzie mógłby wprowadzić drugą waloryzację, ale na pewnych zasadach. Jeśli bowiem wyliczenia corocznej inflacji w marcu będą wskazywać, że kolejna waloryzacja w 2023 powinna wynieść 10 proc., to wskaźnik drugiej waloryzacji z roku 2022 byłby… odejmowany. Tym sposobem w marcu 2023 r. waloryzacja miałaby wynieść tylko 8 proc. Na razie nie jest jednak pewne, że faktycznie taka zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur zostanie wprowadzona. Rząd ma w tym momencie szukać „optymalnego rozwiązania”.

Pozorna druga waloryzacja

Teoretycznie takie rozwiązanie mogłoby być korzystne dla emerytów i rencistów – w końcu jeszcze w 2022 r. mogliby liczyć na drugą waloryzację. Należy jednak podkreślić, że za cenę niższej waloryzacji w przyszłym roku. Waloryzacja zaliczkowa mogłaby stwarzać złudzenie, że emeryci i renciści dostaną więcej, jednak w rzeczywistości korzyść byłaby praktycznie żadna. Z tego względu nie jst to rozwiązanie, które powinno zadowolić emerytów i rencistów – korzystna będzie jedynie druga waloryzacja bez żadnych dodatkowych zasad.