Rząd skapitulował. Będą zmiany w kasowaniu punktów karnych

Moto Dołącz do dyskusji
Rząd skapitulował. Będą zmiany w kasowaniu punktów karnych

Zgodnie z obietnicami rządzących, od lipca przejazd państwowymi autostradami będzie bezpłatny dla samochodów osobowych. Okazuje się jednak, że w nowelizacji ustawy, którą zdążył już podpisać prezydent, kryją się też inne zmiany. Chodzi o m.in. zmiany w kasowaniu punktów karnych. 

Zmiany w kasowaniu punktów karnych

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca, miała na celu przede wszystkim likwidację opłat za przejazd państwowymi autostradami (warto przy tym zaznaczyć, że kierowcy nadal będą płacić za jazdę autostradą zarządzaną przez prywatne konsorcja). W nowelizacji zawarto jednak też inne zmiany – i to znacznie bardziej interesujące z punktu widzenia kierowców.

Po pierwsze, rządzący zdecydowali się na zmiany w kasowaniu punktów karnych. Okazuje się, że od 1 lipca informacje o otrzymanej liczbie punktów karnych, zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców, będą usuwane z niej po upływie jednego roku – a nie, jak po zmianie przepisów w 2022 r., po upływie dwóch lat. Tym samym punkty karne będą przedawniać się po takim samym czasie jak wcześniej. Zmiana jest o tyle interesująca, że rządzący zarzekali się, że wydłużenie terminu usunięcia informacji o liczbie zgromadzonych punktów karnych z ewidencji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

To jednak nie wszystko – wracają również kursy edukacyjne dla kierowców.

Kierowcy znowu będą mogli łatwo skasować punkty karne

Po wejściu w życie zmian w prawie kierowcy będą mogli również ponownie uczestniczyć w kursach edukacyjnych, dzięki którym zmniejszą liczbę zgromadzonych punktów karnych widniejących w ewidencji. Jak pisze kancelaria prezydenta,

(…) osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu edukacyjnego od dyrektora wojewódzkiego ośrodka drogowego, może liczyć na zmniejszenie liczby punktów karnych o 6. Tym samym w ciągu roku będzie można pozbyć się aż 12 punktów karnych.

Można zatem przypuszczać, że po zmianach w prawie utrata prawa jazdy będzie ponownie znacznie trudniejsza. Nie do końca zrozumiałe jest jednak, dlaczego rządzący wycofują się w ten sposób ze zmian, które sami wprowadzili.