Ten wydatek pracownika pokryje pracodawca. Warto wiedzieć, za co można dostać choćby częściowy zwrot kosztów

Praca Dołącz do dyskusji
Ten wydatek pracownika pokryje pracodawca. Warto wiedzieć, za co można dostać choćby częściowy zwrot kosztów

Wielu pracowników zapomina o tym, że za pewne wydatki przysługuje im zwrot kosztów od pracodawcy. Mowa m.in. o refundacji kosztów okularów i szkieł kontaktowych.

Zwrot kosztów od pracodawcy za okulary

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy pracownikom, którzy będą wykonywać pracę zdalną, zostanie przyznany ekwiwalent lub ryczałt – m.in. za koszty prądu czy internetu. Warto jednak wiedzieć, że już teraz pracownicy mogą otrzymać refundację kosztów od pracodawcy – mowa o kosztach zakupu okularów korekcyjnych. Kwestię refundacji tych kosztów reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. Zgodnie z przepisami każdemu zatrudnionemu, który pracuje przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie, należy się od pracodawcy refundacja kosztów za okulary dla pracownika.

Niestety – zwrot kosztów od pracodawcy za okulary przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (choć niezależnie od tego, czy jest to umowa na czas nieokreślony, określony, czy próbny). Refundacja nie przysługuje zatem osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak ubiegać się o zwrot kosztów?

Warto podkreślić, że zwrot kosztów od pracodawcy za okulary jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz medycyny pracy uzna, że zatrudniony powinien stosować korekcję wzroku podczas pracy przy monitorze. To oznacza, że najpierw pracownik powinien zostać skierowany przez pracodawcę na badania. W skierowaniu muszą znaleźć się takie informacje, jak rodzaj badania, nazwa stanowiska pracy, opis warunków pracy (w tym informacje o ewentualnie występujących czynników szkodliwych dla zdrowia, wraz z podaniem, jak bardzo pracownik jest narażony na ich wpływ), a także – wymiar, w jakim pracownik korzysta z komputera w pracy.

Podczas badania lekarz ustali, czy konieczna jest korekcja wzroku u pacjenta. Jeśli tak, pracownik otrzyma od lekarza odpowiednie zaświadczenie. Co ważne, w zaświadczeniu powinna znaleźć się odpowiednia podstawa prawna, dane pracownika, nazwa jego stanowiska oraz klauzula o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracownik powinien mieć jednocześnie świadomość, że refundacja raczej nie będzie możliwa np. przy zakupie najdroższych dostępnych szkieł czy oprawek. Zazwyczaj w regulaminie wewnętrznym pracodawca określa maksymalną kwotę zwrotu. Najczęściej wystarcza ona na zakup najtańszych szkieł i oprawek (chociaż zdarzają się wyjątki od tej zasady, a pracodawca przeznacza na refundację wyższą kwotę).

Zwrot kosztów również w przypadku szkieł kontaktowych

Warto też podkreślić, że pracownik może też ubiegać się o refundację kosztów zakupu szkieł kontaktowych – zwłaszcza, jeśli wystąpią przesłanki medyczne, że skorygowanie wzroku pracownika wyłącznie poprzez zastosowanie okularów korekcyjnych będzie niemożliwe.