Prawie 40 tys. zł dotacji za przejście na samozatrudnienie. Wnioski można składać do 16 września

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (25)
Prawie 40 tys. zł dotacji za przejście na samozatrudnienie. Wnioski można składać do 16 września

Osoby, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej, będą mogły zyskać prawie 40 tys. zł dotacji za przejście na samozatrudnienie. Ruszył właśnie program „Młodzi na start”. 

Prawie 40 tys. zł dotacji za przejście na samozatrudnienie

Osoby bezrobotne, które nie ukończyły jeszcze 30 lat, mogą starać się o prawie 40 tys. zł dotacji za przejście na samozatrudnienie, jeśli wezmą udział w programie „Młodzi na start”, organizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków.

Program jest skierowany do osób:

  • bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy,
  • biernych zawodowo, mających od 18 do 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa.

Co należy rozumieć pod pojęciem osoby biernej zawodowo? Są to studenci (zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych), a także osoby będące na urlopie wychowawczym.

Niestety – z programu będzie mogło skorzystać tylko 40 osób. Na rozpoczęcie biznesu beneficjenci otrzymają 23 050 zł. Resztę kwoty otrzymają w ramach wsparcia pomostowego. Co miesiąc, przez pół roku, będą otrzymywali 2600 zł na konto firmowe. Beneficjenci muszą jednak pamiętać, że otrzymywane środki będą mogli przeznaczyć wyłącznie na wydatki związane z prowadzeniem firmy. Tym samym mogą wydać pieniądze np. na zapłacenie składek ZUS, czynszu za najem lokalu czy mediów.

Oprócz tego osoby, które chcą starać się o łącznie prawie 40 tys. zł dotacji za przejście na samozatrudnienie (dokładnie 38 tys. zł) muszą pamiętać, że na niektóre formy działalności nie otrzymają środków. Mowa m.in. o działalności polegającej na przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, tworzeniu sieci dystrybucyjnej czy działalności eksportowej. Dodatkowo wsparcia nie otrzymają też osoby, które chcą prowadzić biznes w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Przyszli przedsiębiorcy będą mogli też wziąć udział w szkoleniach

Warto również wspomnieć, że przyszli przedsiębiorcy w ramach programu „Młodzi na start” otrzymają nie tylko wsparcie finansowe, ale także – będą mogli wziąć udział w szkoleniach. W zależności od poziomu uczestnika, weźmie on udział w szkoleniach w grupie podstawowej lub zaawansowanej. Tematyka szkoleń dotyczy zarówno rozpoczynania własnego biznesu (biznesplanu, rejestracji działalności) jak i podstaw rachunkowości, marketingu firmy, zdobywania klientów czy tworzenia polityki cenowej i negocjowania warunków. Dodatkowo każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 4-godzinnym szkoleniu indywidualnym.

Wnioski o udział w programie można składać do 16 września.