Alior Bank i Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczynają współpracę. Celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

Finanse Firma dołącz do dyskusji (3) 17.01.2019
Alior Bank i Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczynają współpracę. Celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

Paweł Mering

Alior Bank SA i Agencja Rozwoju Przemysłu SA rozpoczynają współpracę na rzecz finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowym celem współpracy będzie również organizacja szeregu konferencji oraz szkoleń, połączonych ze zwiększeniem dostępu do projektów, wynikających m.in. z finansowania unijnego.

Alior Bank i Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczynają współpracę

Alior Bank SA i Agencja Rozwoju Przemysłu SA podpisały porozumienie zakładające współpracę. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze porozumienie podpisane przez Agencję Rozwoju Przemysłu z bankiem komercyjnym.

Współpraca ma na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą różnych instrumentów. Dzięki porozumieniu przedmiotowe instytucje będą mogły m.in. wykorzystać swoje komplementarne produkty finansowe do rozszerzenia dostępu przedsiębiorstw do finansowania.

Krzysztof Bachta, wiceprezes zarządu Alior Bank, zaznacza:

Od początku swojej działalności Alior Bank postrzega małe i średnie przedsiębiorstwa jako kluczową grupę docelową. Oferujemy im nie tylko standardowe produkty i usługi bankowe, ale także produkty wykorzystujące fundusze UE. We współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu widzimy możliwość wspólnego finansowania nowych, ciekawych pomysłów biznesowych

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

Współpraca wspomnianych instytucji ma także na celu wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie restrukturyzacji kredytów, a także wdrażania rozwiązań, wynikających z projektów finansowanych przez środki unijne. Jak przekazuje Maciej Surdyk, również wiceprezes zarządu Alior Bank:

Wraz z ARP SA planujemy także wspólnie restrukturyzować kredyty spłacane przez firmy. Liczymy tu na wieloletnie doświadczenie Agencji w tego typu projektach. Chcemy również dotrzeć do firm współpracujących z ARP z informacją o oferowanych przez Alior Bank produktach wykorzystujących fundusze unijne, szczególnie o Kredycie na Innowacje Technologiczne i gwarancji Biznesmax, finansowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Alior Bank i Agencja Rozwoju Przemysłu będą, zgodnie z porozumieniem, informowały swoich klientów o komplementarnej ofercie drugiej strony. Informacje pojawiać się będą na stronie internetowej, a także w biuletynach informacyjnych. Alior Bank, wraz z ARP, planują również wspólne wydarzenia, jak konferencje, czy seminaria. Będą one przeznaczone właśnie dla małych i średnich firm. Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu zaznacza:

Agencja Rozwoju Przemysłu SA od lat inwestuje w rozwój przedsiębiorstw. Przez wiele lat skupialiśmy się na finansowaniu dużych firm. Nadal tym będziemy się zajmować. Teraz otwieramy się także na małe i średnie przedsiębiorstwa, bo widzimy zapotrzebowanie w zakresie tego finansowania i chcemy wypełnić tę lukę. Jednym z działań w tym kierunku jest podpisane z Alior Bankiem porozumienie o współpracy. Poszerzamy ofertę w obszarze naszych usług finansowych, tak, aby zwiększyć dostęp do finasowania właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Budujące jest to, że małe i średnie przedsiębiorstwa sukcesywnie zyskują coraz to nowe możliwości. Łączy się z tym jeszcze jeden pozytywny fakt: państwowe instytucje chętnie w tym celu współdziałają z komercyjnymi.