Bank może zawiesić spłaty rat kredytu jeśli wojsko wezwało Cię na ćwiczenia

Gorące tematy Finanse Państwo Dołącz do dyskusji
Bank może zawiesić spłaty rat kredytu jeśli wojsko wezwało Cię na ćwiczenia

W ostatnich tygodniach sporo osób otrzymało wezwania do stawienia się w jednostkach wojskowych na ćwiczenia. Obecnie potwierdzono, że osoby, które pracują i spłacają kredyt, będą miały zawieszoną konieczność płacenia rat.

Pisaliśmy niedawno, że stawiennictwo na ćwiczenia wojskowe rezerwy jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy dostali stosowne wezwanie z jednostki wojskowej. Opornych do jednostki może doprowadzić nawet Policja lub Żandarmeria wojskowa.

Pocieszeniem dla wielu jest fakt, że wojsko zrekompensuje konieczność opuszczenia pracy i domu wypłacając odpowiednie sumy wezwanym. To nie uspokoiło wielu osób, które mimo faktu, że pracują, opiekują się rodzinami, a także mają inne obowiązki, to najwięcej dodatkowych zapytań dotyczyło osób mających zaciągnięte kredyty lub pożyczki.

Okazuje się, że nie każdy o tym wie, ale żołnierzom i ich małżonkom, którzy są na ich utrzymaniu, przysługuje prawo do wstrzymania spłaty kredytów i pożyczek na czas odbywania służby wojskowej, którą są także ćwiczenia rezerwy. Co więcej, nie podlegają one oprocentowaniu, co oznacza, że bank, ani żadna inna instytucja pożyczkowa nie może naliczyć dodatkowych odsetek za zwłokę w spłacie kredytu, ani też nałożyć żadnych innych obostrzeń z tym faktem związanych.

Wstrzymanie nie przysługuje jednak „z rozdzielnika”, ale trzeba złożyć stosowny wniosek. Wniosek ten powinien być potwierdzony zaświadczeniem z WKU lub przełożonych z jednostki wojskowej gdzie żołnierz albo rezerwista odbywa służbę lub ćwiczenia.

Jeśli masz problemy z uzyskaniem odroczenia spłaty kredytu wynikające z konieczności uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych lub bank nalicza karne odsetki lub straszy innymi konsekwencjami, możesz zgłosić się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, z chęcią pomogą.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com