Zmiany zasad Google. Jeśli nie będziesz się logować na Gmaila, ten usunie twoje maile, zdjęcia i inne pliki

Prywatność i bezpieczeństwo Technologie dołącz do dyskusji (31) 16.12.2020
Zmiany zasad Google. Jeśli nie będziesz się logować na Gmaila, ten usunie twoje maile, zdjęcia i inne pliki

Paweł Mering

Posiadacze kont Google mogli zobaczyć komunikat, w którym poinformowano o możliwości usunięcia niektórych danych w przypadku braku aktywności na koncie. Chodzi tutaj o informacje gromadzone w ramach platform: Gmail, Google Drive i Zdjęcia (dawne Google Photos).

Brak aktywności na koncie Google a usunięcie danych

Niektórym użytkownikom mógł wyświetlić się komunikat o treści:

chcielibyśmy Cię poinformować o nowych zasadach związanych z miejscem na dane na kontach Google, na których używane są usługi Gmail i Google Drive (w tym pliki Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Rysunków i Formularzy Google oraz pliki Jamboard) oraz usługa Google Photos. Zasady te pozwalają nam dostosować się do standardów branżowych. W związku z tym, że co najmniej jedna z wymienionych usług była już przez Ciebie używana na koncie Google, chcielibyśmy poinformować Cię z dużym wyprzedzeniem o nowych zasadach, które zaczną obowiązywać 1 czerwca 2021 r. Poniżej znajdziesz podsumowanie informacji o nowych zasadach. Pełna lista zmian znajduje się w artykule w Centrum pomocy.

Rzeczone nowe zasady odnoszą się do możliwości usunięcia danych przez Google w niektórych wypadkach. Chodzi o dwie sytuacje – jedna odnosi się do braku aktywności, druga zaś na przekraczaniu limitu miejsca na dysku.

Jeżeli użytkownik nie wykaże przez 2 lata (rozumiane jako pełne 24 miesiące) żadnej aktywności jednej z usług (Gmail, Drive, Zdjęcia Google), to Google będzie mogło usunąć z nich dane. Procedura nie ma zastosowania do osób, które korzystają z subskrypcji Google One.

Drugą sytuacją jest przekraczanie przez 2 lata limitu miejsca na dane.

Co istotne, zmiany wchodzą w życie 1 czerwca 2021 roku. Okres nieaktywności liczyć się będzie właśnie od tej daty, więc usunięcie danych z nieaktywnych kont nastąpi najwcześniej 1 czerwca 2023 roku.

Kto odczuje nowy mechanizm?

Mechanizm nie wydaje się być niesprawiedliwy, niemniej należy mieć jego świadomość. Osoby, które kiedyś korzystały ze skrzynki Google i trzymają tam ważne dane (zresztą – to samo odnieść można do Dysku lub Zdjęć) muszą wiedzieć, że nie jest to najlepszy sposób na archiwizowanie informacji.

Google wyraźnie wskazuje, że z ich usług trzeba będzie jakkolwiek korzystać. Wykorzystywanie platform jako swego rodzaju archiwum może się źle skończyć – bo utratą zgromadzonych danych. Co ważne, powyższe dotyczy jedynie użytkowników indywidualnych. Nie ma zatem zastosowania do Google Workspace czy G Suite.

Taka decyzja jest dosyć odważna. Niemniej w dobie wręcz logarytmicznego wzrostu generowanych danych konieczność trzymania porządku w zakresie swojego ekosystemu usług wydaje się konieczne. Zapomniane konta, na których znajdują się dane, dadzą zapewne całkiem pokaźny wynik w zakresie zajmowanego miejsca na dyskach serwerów.

Należy więc pamiętać o tym, by ze swoich kont – nawet świadomie uznanych za „archiwum” – od czasu do czasu korzystać. A jeżeli nie jest to możliwe – warto swoje dane przed 1 czerwca 2023 r. pobrać i umieścić w innym miejscu.