Branża faktoringowa w Polsce ma się świetnie. Znalazła sobie nieoczekiwanego sojusznika

Firma Dołącz do dyskusji
Branża faktoringowa w Polsce ma się świetnie. Znalazła sobie nieoczekiwanego sojusznika

Rynek faktoringu w Polsce jest świadkiem znaczącego wzrostu, z 33% wzrostem w pierwszym półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Związek Faktorów. Dynamika tego sektora jest bezpośrednio powiązana z rosnącym problemem opóźnień w płatnościach i zatorów płatniczych, z którymi zmagają się aż 82% firm z segmentu MŚP. Faktoring, jako rozwiązanie zapewniające płynność finansową, staje się coraz bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorstw, a innowacje technologiczne dodatkowo napędzają efektywność i skalowalność firm faktoringowych.

Faktoring to usługa finansowa, która pozwala przedsiębiorstwom na poprawę płynności finansowej poprzez sprzedaż swoich należności (np. faktur) firmie faktoringowej w zamian za natychmiastowe uzyskanie środków pieniężnych. Firma faktoringowa (np. SMEO, Finiata, eFaktor itd.) następnie inkasuje należności od klientów przedsiębiorstwa, zazwyczaj pobierając opłatę za swoje usługi. Faktoring jest często wykorzystywany przez firmy, które potrzebują szybkiego dostępu do gotówki w celu pokrycia bieżących wydatków lub inwestycji w rozwój.

Agnieszka Krupa, Implementation Manager w Iron Mountain Polska, podkreśla, że rozwój branży faktoringowej w Polsce jest odpowiedzią na wyzwania gospodarcze stawiane przed przedsiębiorstwami w obliczu pandemii COVID-19 i zawirowań geopolitycznych. Długofalowe konsekwencje tych wydarzeń negatywnie wpłynęły na kondycję ekonomiczno-finansową wielu przedsiębiorstw, zwiększając zapotrzebowanie na usługi faktoringowe, które pomagają w zachowaniu płynności finansowej.

Nie każdemu się spieszy do spłaty zobowiązań

Raport pt. „Skaner MŚP” pokazuje, że wartość nieopłaconych w terminie faktur i kredytów wśród przebadanych organizacji wzrosła o prawie 3 mld zł, osiągając łączną wartość 41 mld zł. W obliczu tych wyzwań, firmy faktoringowe, z pomocą technologii, skracają czas potrzebny do weryfikacji danego podmiotu nawet o 60%, co stanowi znaczący postęp w efektywności operacyjnej.

W branży finansowej, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie, firmy faktoringowe zaczynają korzystać z narzędzi do zarządzania informacją, co znacząco przyspiesza proces weryfikacji. Z danych wewnętrznych Iron Mountain wynika, że zintegrowane systemy zarządzania informacją nie tylko skracają czas weryfikacji, ale także minimalizują ryzyko finansowe i wizerunkowe dla firm faktoringowych. Prawdopodobnie przełom branżowy dopiero nas zresztą czeka, gdy poszczególne systemy faktoringowe zaczną korzystać z dedykowanych narzędzi sztucznej inteligencji. Nie tylko automatyzujących proces, ale też na przykład analizujących dane czy oceniających ryzyka.

Firmy faktoringowe od zawsze chętnie korzystają z danych zewnętrznych przy wsparciu m.in. wywiadowni gospodarczych – przypomina ekspertka. Ale musimy mieć z tyłu głowy, że to mógłby być tylko ułamek analizowanych danych.

Chociaż branża faktoringowa w Polsce jest na dobrej drodze, Krupa podkreśla, że wciąż istnieje potencjał do dalszej optymalizacji, szczególnie w kontekście wykorzystania innowacyjnych technologii. Mając na uwadze znaczenie danych w procesie faktoringu, przedstawiciele sektora powinni rozważyć inwestycje w narzędzia umożliwiające efektywne zarządzanie informacją, co z kolei może przyczynić się do dalszego rozwoju i optymalizacji branży faktoringowej w Polsce.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na usługi faktoringowe oraz możliwości, jakie niosą ze sobą innowacje technologiczne, przyszłość rynku faktoringu w Polsce wydaje się być obiecująca. Wprowadzenie nowych technologii może nie tylko przyspieszyć procesy wewnętrzne, ale także poprawić jakość obsługi klienta i zminimalizować ryzyko związane z opóźnieniami płatności, co w dłuższej perspektywie może znacząco przyczynić się do stabilności finansowej przedsiębiorstw i dalszego rozwoju gospodarczego kraju.