Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć ceny nieruchomości w 2022 r. i w 2023 r. Nie ma dobrych wiadomości

Nieruchomości Dołącz do dyskusji (66)
Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć ceny nieruchomości w 2022 r. i w 2023 r. Nie ma dobrych wiadomości

Prognozy dotyczące rynku nieruchomości nie są najlepsze dla tych, którzy myślą o kupieniu lokalu na własne cele mieszkaniowe. Ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosną w 2022 r. o 10 proc. – ocenia PIE. Jednocześnie okazuje się, że ryzyko bańki cenowej na polskim rynku nieruchomości jest niskie. 

Ceny nieruchomości w 2022 r. wzrosną o 10 proc. O bańce na rynku nie ma jednak mowy

Niedawno analitycy Pekao wskazali, że czeka nas zahamowanie wzrostu cen nieruchomości – prawdopodobnie w II kwartale 2022 r. Ich zdaniem wzrost stóp procentowych może doprowadzić do wypchnięcia z rynku części inwestorów finansujących zakup lokalu kredytem. Analitycy przewidują, że ceny nieruchomości wzrosną o 3,2 proc. w tym roku, a w przyszłym – o ok. 4,5 proc., a w drugiej połowie 2022 r. wzrosty wyraźnie wyhamują.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego mają jednak inne prognozy. Ich zdaniem ceny nieruchomości w 2022 r. wzrosną o 10 proc. Jak podkreślają, już teraz widoczna jest tendencja wzrostowa w większości dużych miast. Na dalszy wzrost cen ma mieć z kolei wpływ presja kosztowa, będąca z kolei efektem skokowego wzrostu cen materiałów i wysokiej dynamiki wynagrodzeń w budownictwie.

Jednocześnie analitycy PIE twierdzą, że w 2023 r. sytuacja wcale nie będzie lepsza – a wzrost cen nieruchomości może wtedy wynieść ok. 8 proc.

Na razie trudno oczywiście stwierdzić, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Nie da się jednak ukryć, że dalszy, duży wzrost cen nieruchomości jest jak najbardziej realny – i to mimo podwyżki stóp procentowych.

Czy dalsze wzrosty mogą w końcu doprowadzić do powstania bańki na polskim rynku nieruchomości? Z danych podanych w Miesięczniku Makroekonomicznym PIE wynika, że nie. Badania globalne mają wręcz wskazywać, że ryzyko bańki na polskim rynku nieruchomości jest jednym z najniższych wśród państw Unii Europejskiej. Największe ryzyko występuje natomiast w państwach niemieckojęzycznych – tam ceny mieszkań rosną znacząco szybciej niż wynagrodzenia. Dodatkowo niemieccy konsumenci najczęściej spośród wszystkich konsumentów w UE poszukują informacji na temat potencjalnego załamania cen mieszkań.

Dynamiczny wzrost nieruchomości w Polsce idzie w parze ze wzrostem wynagrodzeń

Na stosunkowo małe ryzyko bańki na polskim rynku nieruchomości wpływa kilka czynników. Po pierwsze – ze wzrostem cen mieszkań idą w parze z podobnymi wzrostami, jeśli chodzi o zamożność gospodarstw domowych. To wyróżnia Polskę na tle innych państw europejskich. Po drugie – stosunkowo dużo mieszkań jest kupowanych za gotówkę.

W niektórych miastach wzrost cen może być jednak hamowany – ze względu na niedostateczny popyt

Co jednak ciekawe, z danych podanych w publikacji PIE wynika również, że o ile dalszy wzrost cen nieruchomości – i to rzędu ok. 10 proc. rocznie – jest bardzo prawdopodobny, o tyle w niektórych miastach kolejne podwyżki cen mogą zostać jednak wyhamowane. Jak się okazuje – ze względu na niedostateczny popyt. Obecnie np. w Łodzi i Trójmieście wzrost cen jest wolniejszy niż w innych miastach. W Łodzi ma to być spowodowane m.in. zjawiskiem wyludniania się miasta. W Trójmieście dalszy wzrost napotka z kolei barierę w postaci niewystarczających dochodów gospodarstw domowych.