Chorobowe na zleceniu jest jak najbardziej możliwe

Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji (33)
Chorobowe na zleceniu jest jak najbardziej możliwe

Spora grupa ludzi pracuje tylko na umowę zlecenie, a z pracodawcą nie wiąże ich umowa o pracę. Wielu z nich jednak nie wie, że mogą otrzymać chorobowe na zleceniu (umowa zlecenia). Jeżeli nie zgłosili chęci przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego to nie będą mieli prawa do chorobowego.

Jakimi składkami jest objęta umowa zlecenie (umowa zlecenia)?

W 2016 r. roku znowelizowano ustawę o ubezpieczeniach społecznych w zakresie składek ZUS od umowy zlecenia. W związku ze zmianą wszyscy, którzy pracują w oparciu o umowę zlecenie podlegają obowiązkowym składkom emerytalnym, rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu.  Zleceniobiorca jest zgłoszony do ZUS w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonania zlecenia.

Zawierając umowę zlecenie warto wiedzieć kilka rzeczy o oskładkowaniu.

Jeżeli zwieramy kilka umów zleceń to składki społeczne są obowiązkowe do kwoty równej lub wyższej od minimalnego wynagrodzenia. Powyżej tej kwoty odprowadzamy  składki dobrowolne.

Pracownik, który ma jednocześnie umowę o pracę i umowę zlecenie u innego pracodawcy będzie mieć oskładkowane zlecenie w zależności od wysokości wynagrodzenia z umowy o pracę. Jeżeli kwota z wynagrodzenia o pracę jest co najmniej minimalnym wynagrodzeniem to od zlecenia odprowadzimy tylko składkę zdrowotną. Jeżeli jest niższa to od zlecenia zapłacimy składki aż do osiągnięcia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę łączenie ze wszystkich umów. W przypadku, gdy umowa zlecenie jest zawarta z tym samy pracodawcą u którego mamy umowę o pracę to zlecenie jest oskładkowane.

Obowiązkowe oskładkowanie umowy zlecenia nie obowiązuje uczniów oraz studentów do ukończenia 26 roku życia

Dobrowolne ubezpieczanie chorobowe na zleceniu

Ubezpieczenie chorobowe na zleceniu jest ubezpieczeniem dobrowolnym dzięki któremu otrzymamy zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Ubezpieczenie uprawnia poza zasiłkiem chorobowym także do macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Niektórzy wiążą się z firmami na zlecenie przez długi okres czasu. Pracodawcy jednak często nie informują zleceniobiorców, o tym że mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Warto więc znać swoje prawa i zabezpieczyć sobie środki na życie, jeżeli nie możemy pracować. Obecnie składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% wynagrodzenia brutto.

Istotną informacją jest to, że zleceniobiorca, który podlega składkom społecznym dobrowolnie nie może wnioskować o objęcie ubezpieczeniem chorobowym. Poza tym ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku  po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie. Wynika to z art. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do ubezpieczenia możemy przystąpić w każdym momencie umowy. Chęć przystąpienia zgłaszamy do zleceniodawcy.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest bardzo dobrym wyjściem dla każdego kto pracuje w stałym trybie na umowie zleceniu. Chociaż jest to jedyna składka na ubezpieczenia społeczne, które pokrywa w całości pracownik to warto ją zapłacić, jeżeli nie mamy umowy o pracę.