Czy jest sposób na to, by kogoś w ogóle zwolnić z pracy z klasą?

Praca Dołącz do dyskusji (60)
Czy jest sposób na to, by kogoś w ogóle zwolnić z pracy z klasą?

Benefity pracownicze, których celem jest przyciągnięcie potencjalnego pracownika i zatrzymanie go w firmie, mogą przybierać różne formy. Są jednak przedsiębiorstwa, które oferują benefity także dla zwalnianych pracowników. 

Outplacement, nazywany też systemem łagodnych zwolnień, stanowi taką formę wsparcia, które ma ułatwić zwalnianemu pracownikowi znalezienie nowego zatrudnienia po zbliżającym się zwolnieniu. Programy tego typu mają w Polsce już ponad dwadzieścia lat tradycji, choć ich forma zmienia się wraz z rynkiem pracy. Wpływają pozytywnie zarówno na zwalnianych pracowników, jak i na wizerunek przedsiębiorstwa – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz niego. Na czym może polegać?

Nowe kwalifikacje i nie tylko

Benefity pozapłacowe dla zwalnianych pracowników polegają przede wszystkim na ułatwieniu im zdobywania nowych kwalifikacji, z reguły w ujęciu kafeteryjnym. Pracownik sam może wtedy dokonać wyboru poszczególnych elementów, które mają wpływ na jego przyszłą pozycję na rynku pracy. Znajdujące się w ofercie kursy i szkolenia przybierają dwie formy. W jednej z nich pozwalają na rozwinięcie i doskonalenie posiadanych umiejętności, w drugiej – nabycie całkowicie nowych.

Outplacement obejmuje także spotkania z konsultantami zawodowymi, co ułatwia przygotowanie się do procesu rekrutacji, jak poprzez wsparcie w przygotowaniu CV. Ponadto pracownik uzyskuje dostęp do wsparcia psychologicznego i coachingu. Inną opcją jest udzielenie niezbędnych wskazówek dotyczących rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Benefity grupowe

Takie udogodnienia wykorzystuje się zarówno dla całych grup, jak i dla poszczególnych pracowników. W pierwszym przypadku dotyczą przede wszystkim zwolnień w ramach restrukturyzacji, przeniesień czy fuzji. W ubiegłym roku objęły one 30,2 tys. osób, czyli 12,5% więcej niż rok wcześniej. Ta tendencja rosnąca zdaje się niepokojąca, a związane z nią obawy mogą załagodzić odpowiednie benefity dla zwalnianych pracowników. Pracodawca musi – w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w przypadku zwolnień grupowych powyżej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy przygotować rozwiązania, ułatwiające im znalezienie nowego miejsca pracy.

Wyspecjalizowanym programem dla firm, w których przeprowadza się zmiany organizacyjne, jest MultiCareer. Dzięki niemu pracownik uzyskuje abonament dający dostęp do rozmaitych usług. Obejmują one przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji, a także naukę języków obcych. Ponadto pracownik zostaje objęty opieką psychologiczną, co ma zapobiec obniżeniu się poczucia własnej wartości i wynikającej z niej pewności siebie. Ma on również dostęp do doradztwa zawodowego oraz szkoleń w zakresie kompetencji miękkich.

Benefity indywidualne

Indywidualne rozwiązania z zakresu outplacementu są skierowane z reguły do pracowników wyższego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza stanowisk menedżerskich, na które jest stosunkowo niewiele ofert pracy. Z tego powodu często pracodawcy często przyznają wysoką odprawę. W świetle raportu Lee Hecht Harrison DBM 2018 „Odprawa, outplacement i świadczenia dodatkowe”, prawie połowa menedżerów otrzymała odprawę odpowiadającą czterem, niekiedy sześciu pensjom. Często mają też możliwość zachowania lub wykupienia w niskiej cenie sprzętu służbowego.

Innym rozwiązaniem w jest przedłużenie ważności benefitów pozapłacowych, do których pracownik był uprawniony przed zwolnieniem. Jak wynika z raportu, 65% zwolnionych menedżerów mogło nadal korzystać z pakietu opieki medycznej, natomiast 34% z pakietu sportowego.

Jak widać jednorazowe wsparcie w postaci odprawy jest tylko jedną z dostępnych opcji. Odpowiednio zorganizowany outplacement może bowiem stanowić punkt zwrotny w karierze. Dzięki niemu pracownik ma szansę ponownie przyjrzeć się swojemu doświadczeniu i podnieść swoje kwalifikacje, podejmując decyzję o szukaniu pracy w tej samej lub nowej branży.