Gdy znani youtuberzy domagają się pikantnych fotek od swoich trzynastoletnich fanek. Czym jest grooming i jak bardzo jest nielegalny?

Technologie Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji
Gdy znani youtuberzy domagają się pikantnych fotek od swoich trzynastoletnich fanek. Czym jest grooming i jak bardzo jest nielegalny?

Grooming to manipulacyjny proces, w którym sprawca, najczęściej osoba dorosła, nawiązuje relację z dzieckiem z zamiarem wykorzystania go seksualnie.

Polską opinią publiczną wstrząsnęły informacje, jakoby wybrani znani youtuberzy groomingowali nastoletnie fanki. Chociaż żarty z oddania nastoletnich fanów gwiazdom polskiego internetu były często przedmiotem kpin w samym środowisku od lat, to tym razem padają konkretne zarzuty, pod konkretnymi nazwiskami lub pseudonimami. Ponieważ jednak pseudonimy te mogą być mimo wszystko dla nieco starszego czytelnika Bezprawnika anonimowe, skupmy się przede wszystkim na samym zjawisku groomingu.

Czy youtuber mógł domagać się pikantnych zdjęć od trzynastoletniej fanki?

Proces groomingu może mieć miejsce zarówno online, jak i offline, i obejmuje serię działań mających na celu zbudowanie relacji zaufania z dzieckiem. Sprawcy mogą używać prezentów, pochwał, uwagi i innych sposobów, aby zyskać sympatię i zaufanie dziecka. Grooming online jest szczególnie niebezpieczny, gdyż internet dostarcza anonimowości i łatwego dostępu do dzieci. Dorośli mogą udawać rówieśników, aby nawiązać kontakt z dzieckiem i zbudować relację. Wraz z rozwojem relacji, grooming może prowadzić do wymiany materiałów pornograficznych, sexting-u lub nawet spotkań w rzeczywistości, które mogą skończyć się wykorzystaniem seksualnym. Pisaliśmy o tym problemie w kontekście polskiego komunikatora Gadu-Gadu. Na Gadu-Gadu trwa obecnie jeden wielki festiwal pedofilów – i to niestety nawet nie jest przesadzony nagłówek czy Minęły ponad dwa lata od głośniej sprawy ze zboczeńcami na Gadu-Gadu, a nie zmieniło się nic. Na GG nadal grasują pedofile,

Grooming jest poważnym przestępstwem, a w Polsce jest surowo karany. Prawo przewiduje różne sankcje, takie jak kary pozbawienia wolności dla osób, które wykorzystują dzieci. W 2010 roku pod kątem groomingu dokonano nowelizacji prawa karnego.

Art.  200a.  [Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego]
§  1.  Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.  Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ważne jest, aby dzieci były edukowane w kwestii zagrożeń online oraz wiedziały, jak reagować w sytuacji, gdy dojdzie do próby nawiązania nieodpowiedniego kontaktu przez osobę dorosłą. Ochrona dzieci przed takimi zagrożeniami wymaga współpracy rodziców, nauczycieli, organów ścigania i dostawców usług internetowych, którzy powinni prowadzić działania prewencyjne i edukacyjne oraz monitorować i reagować na wszelkie podejrzane zachowania online.