Fiskus stawia absurdalne warunki dotyczące podatku od darowizny. Trwa chaos interpretacyjny

Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji
Fiskus stawia absurdalne warunki dotyczące podatku od darowizny. Trwa chaos interpretacyjny

Nikogo nie powinno dziwić, że fiskus działa tak, by zapewnić budżetowi państwa możliwie jak największe dochody. Tak jest również w przypadku darowizny z poleceniem. Zdaniem Dyrektora KIS jeśli obdarowany wykonał polecenie darczyńcy w tym samym dniu, w którym otrzymał darowiznę, to podatku od darowizny nie musi płacić. Jeśli chociaż dzień później – to taki obowiązek powstaje.

Darowizna z poleceniem. Fiskus ma „innowacyjne” podejście

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego darczyńca może „włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem”. Oznacza to, że obdarowany musi niejako wypełnić wolę darczyńcy – czyli np. jeśli darczyńca stwierdzi, że obdarowany musi za otrzymaną kwotę w ramach darowizny kupić mieszkanie, to obdarowany ma taki obowiązek.

Jak zwraca uwagę „DGP”, dyskusyjna jest natomiast kwestia podatku od takiej darowizny. Wszystko zaczęło się od wyroku NSA z 2018 r. Sąd uznał wtedy, że jeśli darowizna zostanie wykorzystana w całości na spełnienie polecenia, to wartość darowizny – obniżona o wartość polecenia – pozwoli obniżyć podatek do zera. Zgodnie z przepisami wartość polecenia można bowiem zaliczyć w ciężar darowizny i tym samym – zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Z ówczesnym wyrokiem NSA nie do końca zgadza się jednak Ministerstwo Finansów. MF utrzymuje, że nawet jeśli nie będzie podatku od darowizny (ze względu na wykonanie polecenia i przeznaczenie na to całości środków z darowizny), to będzie podatek od nabycia tytułem polecenia.

Nikogo nie powinno zdziwić, że również i fiskus szukał sposobu na to, by obdarowany jednak musiał zapłacić jakiś podatek. Dyrektor KIS uznaje aktualnie, że darowizna z poleceniem pozwala na niepłacenie podatku (lub mniejszego podatku), o ile polecenie zostanie wykonane w tym samym dniu, co przekazanie darowizny. Jeśli następnego dnia lub później – to podatek trzeba będzie zapłacić, mimo wykonania polecenia.

Co ciekawe, sądy mają jeszcze inne zdanie na temat podatku od darowizny z poleceniem.

Odliczenie wartości polecenia możliwe tylko w niektórych przypadkach

Obecnie zdaniem sądów odliczenie wartości polecenia od darowizny i pomniejszenie podstawy opodatkowania jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonanie polecenia odbywa się kosztem majątku obdarowanego. Czyli na przykład jeśli rodzice (darczyńcy) polecili, by dziecko, z części otrzymanej darowizny opłaciło czesne na studia rodzeństwa, a z pozostałej – kupiło sobie działkę budowlaną, to wartość darowizny można pomniejszyć jedynie o wartość czesnego, ponieważ zakupu działki nie można traktować jako ciężaru darowizny. Powód? Zakup działki nie uszczupli majątku obdarowanego.

Mamy zatem do czynienia z chaosem interpretacyjnym; nie do końca wiadomo, kiedy podatek od darowizny z poleceniem trzeba płacić, a kiedy nie. Wydaje się zatem, że konieczna jest zmiana przepisów – tak, by tę kwestię doprecyzować.