Przedsiębiorcy mogą dostać dodatkowe pieniądze z ZUS

Finanse Firma Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorcy mogą dostać dodatkowe pieniądze z ZUS

Przedsiębiorcy mogą składać już wnioski o dodatkowe pieniądze z ZUS. Nabór zgłoszeń potrwa tylko do 6 lipca, dlatego warto się pospieszyć.

Dodatkowe pieniądze z ZUS. Na poprawę bezpieczeństwa pracy

Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Przedsiębiorcy już teraz mogą składać wnioski – nabór wystartował 6 czerwca i potrwa jedynie do 8 lipca.

Na co przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS? Dofinansowaniu podlegają działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi, a także – zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakup urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi czy promieniowaniem elektromagnetycznym czy na oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochronę przed promieniowaniem optycznym. Oprócz tego dofinansowanie można też dostać na zakup:

  • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze,
  • urządzeń mechanicznej wentylacji powietrza,
  • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy,
  • sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
  • środków ochrony indywidualnej,
  • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne.

Ponadto dodatkowe pieniądze z ZUS można też otrzymać na działania mające służyć ochronie przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną.

Oczywiście niektórym przedsiębiorcom może nie podobać się fakt, że dofinansowanie można otrzymać tylko do wydatków służących poprawie bezpieczeństwa BHP. Z drugiej strony niemal każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest w stanie efektywnie ubiegać się o dofinansowanie – choćby na zakup oczyszczaczy powietrza, lepszego oświetlenia, środków ochrony indywidualnej czy np. bardziej ergonomicznych krzeseł i biurek. Warto też pamiętać, że takie elementy zwiększają komfort pracy zatrudnionych, na czym pracodawcy powinno zależeć.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie, mogą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Formularz, wraz z potrzebnymi załącznikami, trzeba przesłać za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam wniosek”. Wnioskodawca powinien pobrać poświadczenie złożenia wniosku.

Osoby, które zamierzają ubiegać się o dodatkowe pieniądze z ZUS muszą również mieć świadomość, że konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków – m.in. nie można zalegać z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ani z opłaceniem podatków. Pełną listę warunków i szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu.