Część przedsiębiorców składających wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe nie dostanie pomocy. Z własnej winy

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (8)
Część przedsiębiorców składających wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe nie dostanie pomocy. Z własnej winy

Tarcze antykryzysowe 5.0 i 6.0 mają na celu wsparcie przedsiębiorców z branż, które szczególnie ucierpią podczas jesiennej fali pandemii koronawirusa. Problem polega jednak na tym, że część przedsiębiorców ubiega się o dodatkowe świadczenie postojowe – mimo tego, że nie są do tego uprawnieni. 

ZUS przypomina: dodatkowe postojowe nie dla wszystkich przedsiębiorców

Obecnie część firm może korzystać z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej 5.0. Taką możliwość zyskali m.in. przedsiębiorcy z branży turystycznej. Oprócz zwolnienia ze składek ZUS mogą również wnioskować o świadczenie postojowe.

Z tych samych form pomocy będą mogli – miejmy nadzieję, że już wkrótce – skorzystać także przedsiębiorcy m.in. z branży gastronomicznej czy fitness. Tarcza antykryzysowa 6.0 (znana również jako tarcza branżowa dla firm) ma im to umożliwić, jednak na ten moment przepisy nie zostały jeszcze uchwalone.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wnioskować o postojowe – niezależnie, czy na podstawie tarczy 5.0, czy (jak zostanie uchwalona) tarczy 6.0, powinni jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii. Przypomina o niej zresztą także ZUS, który zwraca uwagę na najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach złożonych do tej pory przez przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że nie wszyscy przedsiębiorcy rozróżniają świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe – które de facto są dwiema odrębnymi formami pomocy.

O świadczenie postojowe na mocy tarczy 5.0 mogą ubiegać się przedsiębiorcy z kodami PKD 79.90A oraz 79.11A (którzy zresztą podczas wiosennego lockdownu na taką pomoc nie mogli liczyć). Z kolei o dodatkowe świadczenie postojowe (kody PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z) mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy już wcześniej skorzystali z „podstawowego” świadczenia postojowego, czyli już co najmniej raz taką pomoc otrzymali.

Z tego względu dochodzi jednak do pomyłek ze strony przedsiębiorców. Część składa wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe (mimo tego, że wcześniej ani razu nie skorzystała ze świadczenia postojowego). Należy dodać, że przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać świadczenie postojowe, powinni złożyć wniosek RSP-DB (za pośrednictwem PUE ZUS), natomiast jeśli dodatkowe świadczenie postojowe – wniosek RSP-DD.

Co zrobić, jeśli wcześniej przedsiębiorca nie ubiegał się o świadczenie postojowe?

Co jednak z przedsiębiorcami, którzy dzięki tarczy 5.0 mogą wprawdzie starać się o dodatkowe świadczenie postojowe (ze względu na odpowiedni kod PKD), ale jednocześnie wcześniej nie składali wniosku o przyznanie takiego świadczenia? Na szczęście wciąż mogą zawnioskować o „zwykłe” świadczenie postojowe – przepisy z wiosennej fali pandemii wciąż to umożliwiają. Wniosek można złożyć w terminie do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiony został stan epidemii. A na to na razie się nie zanosi.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku ubiegania się o „zwykłe” świadczenie postojowe po raz pierwszy, przedsiębiorca musi wykazać odpowiedni spadek przychodów (15 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku). Muszą też złożyć wniosek na podstawie „starych” przepisów, a nie np. tarczy antykryzysowej 5.0.