Niektórym pracownikom może przysługiwać „dodatkowe” wynagrodzenie za urlop

Praca Dołącz do dyskusji
Niektórym pracownikom może przysługiwać „dodatkowe” wynagrodzenie za urlop

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę urlop wypoczynkowy jest urlopem płatnym. Niektórzy pracownicy mogą jednak liczyć na „dodatkowe” wynagrodzenie za urlop. Od czego jest ono uzależnione?

Dodatkowe wynagrodzenie za urlop. Komu może przysługiwać?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Co jednak w sytuacji, gdy na jego pensję składa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale też – na przykład – premia za osiągnięte wyniki? Takim pracownikom może być niekiedy przyznane „dodatkowe” wynagrodzenie za urlop – czyli do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest też dodatek, obliczany na podstawie specjalnych zasad.

Pracodawca wypłaca takie dodatkowe wynagrodzenie w momencie, gdy składnik zmienny wynagrodzenia jest pomniejszany za czas urlopu, ponieważ ze względu na nieobecność w pracy pracownik nie spełni warunku umożliwiającego jego doliczenie do pensji zasadniczej. Warto jednocześnie podkreślić, że jeżeli składnik zmienny wynagrodzenia nie jest jednak pomniejszany lub całkowicie potrącany za czas urlopu, to w takiej sytuacji pracownik nie ma co liczyć na specjalny dodatek. Mowa o sytuacji, gdy zmienny składnik wynagrodzenia można otrzymać bez względu na liczbę przepracowanych w miesiącu dni. Jeśli zatem do wynagrodzenia zasadniczego doliczana jest np. premia frekwencyjna, to pracownikowi może przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie za urlop – skoro ze względu na nieobecność w pracy (choć usprawiedliwioną) nie miał szansy na spełnienie warunków premii frekwencyjnej.

Jaka może być wysokość dodatku za urlop?

To, jak  wysokie będzie „dodatkowe wynagrodzenie” za urlop, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim – od tego, za jakie okresy przysługuja zmienne składniki wynagrodzenia. Jeśli jest to okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się przeciętną wysokość zmiennych składników wynagrodzenia w okresie trzech miesięcy poprzedzających urlop wypoczynkowy.

Może się jednak zdarzyć, że wysokość zmiennych składników wynagrodzenia – z jakichś powodów – mocno waha się w czasie, a pracownik otrzymuje raz kilkaset złotych (albo kilka tysięcy) więcej, a raz – mniej. W takiej sytuacji pracodawca bierze pod uwagę wysokość wypłaconych składników zmiennych wynagrodzenia nie z okresu ostatnich trzech, ale dwunastu miesięcy kalendarzowych. Dzięki temu średnia, a co za tym idzie – podstawa urlopowa – jest bardziej miarodajna.

Należy jednocześnie mieć na uwadze, że przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (czyli zarówno wynagrodzenia zasadniczego jak i ewentualnego dodatku wynikającego ze składników zmiennych wynagrodzenia) do wyliczania podstawy nie uwzględnia się takich składników jak jednorazowe wypłaty za określone osiągnięcie czy nagród jubileuszowych.