Przedsiębiorcy będą mogli dłużej składać wnioski o dofinansowanie do pensji pracowników. Sejm uchwalił projekt

Finanse Firma Zdrowie dołącz do dyskusji (23) 21.08.2020
Przedsiębiorcy będą mogli dłużej składać wnioski o dofinansowanie do pensji pracowników. Sejm uchwalił projekt

partner-logo

Edyta Wara-Wąsowska

Obecnie wnioski o dofinansowanie do pensji dla pracowników pracodawcy mogą składać wyłącznie do 27 września. Z projektu przyjętego przez Sejm wynika jednak, że termin ten zostanie wydłużony. 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników: dłuższy termin składania wniosków

O dofinansowanie z FGŚP przedsiębiorcy mogą starać się już od dłuższego czasu. Dofinansowanie do pensji pracownika przysługuje w momencie, gdy pracodawca objął go przestojem ekonomicznym lub obniżył mu wymiar czasu pracy. W przypadku przestoju wypłacane wynagrodzenie może być niższe nie więcej niż o 50 proc. (z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wypłacana pensja jest równa co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu). Wymiar czasu pracy może być z kolei obniżony maksymalnie o 20 proc. – nie więcej niż do połowy etatu.

Z pomocy można skorzystać łącznie przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Niektórzy przedsiębiorcy mogli jednak do tej pory wstrzymywać się z wnioskowaniem o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, korzystając z innych form pomocy państwowej, którą mogli przeznaczyć na opłacenie pensji pracownikow.

Obecnie wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników można składać do 27 września. Projekt ustawy z dnia 13 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zakłada jednak, że termin ten będzie wydłużony.

Zgodnie z art. 15gh

Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g i art. 15gg, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

To z kolei oznacza, że na razie przedsiębiorcy nie muszą się spieszyć – nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie rządzący odwołali stan epidemii. Konstrukcja art. 15gh przypomina zresztą konstrukcję przepisu, który określa termin, do kiedy można składać wnioski o świadczenie postojowe. Tam również mowa o odwołaniu stanu epidemii (chociaż zamiast 30 dni, przedsiębiorcy mają na to 3 miesiące).

Co ważne, projekt ustawy został już przyjęty przez Sejm.

To szansa dla firm, które do tej pory radziły sobie samodzielnie, ale ich kondycja finansowa jest coraz gorsza

Na zmianie przepisów najbardziej skorzystają pracodawcy, którzy albo do tej pory radzili sobie samodzielnie, albo korzystali z innych form pomocy. Wydłużenie terminu to dla nich furtka do wnioskowania o dofinansowanie, jeśli kondycja finansowa ich firmy pogorszy się w kolejnych miesiącach.