Pracownicy mogą wnioskować do pracodawcy o sfinansowanie weekendowej wycieczki. Albo pobytu w SPA

Praca dołącz do dyskusji (1) 29.06.2021
Pracownicy mogą wnioskować do pracodawcy o sfinansowanie weekendowej wycieczki. Albo pobytu w SPA

Edyta Wara-Wąsowska

Niektórzy pracownicy mogą wnioskować o dofinansowanie do weekendowej wycieczki. Albo do pobytu w SPA czy trzydniowych wycieczek objazdowych. Kiedy pracodawca powinien udzielić im takiego dofinansowania?

Dofinansowanie z pracy do wycieczki weekendowej – lub jakiejkolwiek innej wycieczki

Pracownicy wciąż w niewielkim stopniu korzystają z tego, co wielu z nim im przysługuje – czyli z możliwości wnioskowania o dofinansowanie do wczasów. Aby pracownik mógł ubiegać się o dodatkowe środki od pracodawcy, w firmie musi działać Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pracodawca musi utworzyć ZFŚS, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Ze środków z funduszu mogą skorzystać nie tylko pracownicy, ale też – ich rodziny i emerytowani pracownicy. Należy jednocześnie pamiętać, że jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę przy wypłacie środków jest kryterium socjalne – co oznacza, że dofinansowanie powinni w pierwszej kolejności otrzymać pracownicy, którzy go najbardziej potrzebują. Pracodawca może też ustalić dodatkowe kryteria. Warto mieć też na uwadze fakt, że nie wszyscy pracownicy muszą otrzymać dofinansowanie w takiej samej kwocie – i będzie to zgodne z prawem.

Na co pracodawca może przeznaczyć środki z ZFŚS? Przede wszystkim – na dofinansowanie działalności socjalnej, zakładowych obiektów socjalnych czy zakładowych żłobków. Oprócz tego z funduszu może być finansowana opieka nad dziećmi w żłobkach czy klubach dziecięcych, działalność kulturowo-oświatowa, sportowo-rekreacyjna, a nawet – pomoc materialna (rzeczowa lub finansowa). Fundusz może także finansować wydatki pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku dla pracowników. Wszystko zależy jednak od tego, jakie zasady pracodawca ustali w regulaminie. Równie dobrze w regulaminie może znaleźć się zapis, że środki z funduszu są przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie opieki nad dziećmi.

Jeśli jednak pracodawca zgadza się dofinansowywać z funduszu wypoczynek pracownika, to nie ma większego znaczenia, czy będzie on np. krajowy, czy zagraniczny. Tak samo nie ma znaczenia, ile będzie trwać – równie dobrze pracownik może otrzymać dofinansowanie z pracy do wycieczki weekendowej czy do pobytu w SPA. Ponadto wypoczynek może być albo indywidualny (pracownik organizuje go na własną rękę) albo zorganizowany (przez pracodawcę czy biuro podróży).

Dofinansowanie a wycieczka zorganizowana przez pracownika

Jeśli chodzi o wypoczynek „na własną rękę”, zorganizowany przez samego pracownika i indywidualny, to bywa on nazywany „wczasami pod gruszą„. Pracownicy mogą się jednak zastanawiać, na jakiej podstawie otrzymają w takim wypadku dofinansowanie do wypoczynku. Po pierwsze – warto pamiętać, że zazwyczaj pracodawca wypłaca środki po wypoczynku, nie przed nim. Mowa więc raczej o zwrocie kosztów.

W regulaminie pracodawca powinien określić, na jakiej podstawie nastąpi zwrot. W tym między innymi – jakie dokumenty powinien przedstawić pracownik. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca nie będzie żądał okazania jakichkolwiek faktur czy paragonów – i przeleje wcześniej ustaloną kwotę nawet jeszcze przed rozpoczęciem wypoczynku przez pracownika. Wszystko zależy zatem od tego, co znajduje się w regulaminie zakładu pracy.