Przedsiębiorcy będą mogli w czerwcu wnioskować o dodatkowe środki i udział w programie. Dotacje mają jeden cel

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (14)
Przedsiębiorcy będą mogli w czerwcu wnioskować o dodatkowe środki i udział w programie. Dotacje mają jeden cel

Przedsiębiorcy wciąż jeszcze mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach tarcz antykryzysowych. Wiele firm jednak wyczerpało już limit państwowej pomocy – część z nich może natomiast ubiegać się o inne dofinansowania dla przedsiębiorców. Drugą szansę dostaną również byli przedsiębiorcy, którzy niedawno wrócili do prowadzenia biznesu. Jakie dotacje dla firm w czerwcu będą dostępne?

Dotacje dla firm w czerwcu: druga szansa dla przedsiębiorców, którzy wrócili do prowadzenia biznesu

O dotacje dla firm w czerwcu mogą ubiegać się m.in. byli przedsiębiorcy, którzy niedawno wrócili do prowadzenia biznesu. Jest to możliwe dzięki projektowi „Akademia pozytywnej zmiany”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2021”.

Do projektu mogą przystąpić mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w ciągu 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej, a następnie w ciągu 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność – w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego. Oprócz tego muszą mieć siedzibę na terenie Polski i spełniać warunki umożliwiające otrzymanie pomocy de minimis lub pomocy publicznej.

Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do projektu, nie mogą liczyć jednak na bezpośrednią pomoc finansową. Formą wsparcia będą szkolenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz działania doradcze, związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi. Udział w tych szkoleniach jest finansowy w 100 proc. ze środków UE.

Nabór do programu rozpoczął się 1 marca. Prowadzona jest rekrutacja ciągła – na razie nie wyczerpano puli miejsc.

Dotacje dla firm w czerwcu: środki na szkolenie menedżerów

Ze szkoleniami wiąże się również kolejny program – czyli dotacja na szkolenie menedżerów. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy , którzy zamierzają przeprowadzić szkolenie osób na stanowiska kierownicze (lub osób, które są przewidziane do awansu na takie stanowisko) oraz mogą otrzymać pomoc de minimis/pomoc publiczną, mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 80 proc. kosztów takiego szkolenia. Są jednak dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze – przedsiębiorca musi wnieść wkład o wysokości co najmniej 20 proc. wsparcia, o które się ubiega. Po drugie – w pierwszej kolejności wsparcie otrzymają firmy, które do tej pory nie korzystali ze wsparcia na szkolenia czy usługi doradcze.

Program jest realizowany w ramach Akademii Menedżera MŚP prowadzonej przez PARP. Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca.

W przypadku obu programów cel jest zatem jeden – wsparcie przedsiębiorców za pomocą finansowania lub współfinansowania szkoleń i usług doradczych.