Dziedziczenie długu alimentacyjnego. Kiedy dług wygasa, a kiedy mogą odziedziczyć go dzieci?

Prawo Rodzina dołącz do dyskusji (217) 29.11.2019
Dziedziczenie długu alimentacyjnego. Kiedy dług wygasa, a kiedy mogą odziedziczyć go dzieci?

Justyna Bieniek

Odziedziczenia po rodzicu długu za własne alimenty to sytuacja, jakiej boi się pewnie każdy z pobierających alimenty. W Polsce zaległości alimentacyjne, jak pokazują statystyki Rejestru Dłużników, są dość pokaźne. Wrażenie robi zarówno ich liczba jak i zaległa kwota. Większość z tych długów nie zostanie nigdy uregulowana, a co za tym idzie, przejdą one na spadkobierców. Jak wygląda dziedziczenie długu alimentacyjnego? Kiedy takie długi alimentacyjne podlegają dziedziczeniu, a kiedy wygasają wraz ze śmiercią dłużnika?

Czy długi alimentacyjne podlegają dziedziczeniu?

Dług pozostawiony po niezapłaconych alimentach jest dość specyficznym długiem w przypadku dziedziczenia. Jak pewnie powszechnie wiadomo, samego obowiązku alimentacyjnego nie można odziedziczyć. Ma on charakter osobisty. Wygasa więc z chwilą śmierci osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Czasami zdarza się jednak, że oprócz wygasającego obowiązku alimentacyjnego, taka osoba zostawiła również spory dług, bo w ogóle tych alimentów nie płaciła. I tutaj zaczyna się problem, bo spadkobiercami takiego długu najczęściej są dzieci, które takie alimenty otrzymywały.

Zaległości alimentacyjne wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że jeżeli spadek zostanie przyjęty, długi przechodzą na spadkobierców. Jeżeli jednak spadkobiercami są dzieci uprawnione do alimentów, to de facto są własnymi wierzycielami i dłużnikami.

Czy dług z Funduszu Alimentacyjnego może być dziedziczony?

Długi alimentacyjne ze względu na swoją specyfikę można jednak podzielić na dwa rodzaje. Obok długu alimentacyjnego pozostawionego względem osoby uprawnionej, istnieje również dług, który mógł powstać w Funduszu Alimentacyjnym. I właśnie tego długu najbardziej obawiają się spadkobiercy. Jest to już nie tyle dług względem nich, ile względem Państwa.

Sytuacja z długiem pozostałym po wypłacie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, przedstawia się na szczęście trochę odmiennie niż w przypadku długu alimentacyjnego opisywanego powyżej. Jeżeli alimenty były wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego, to zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zobowiązania wobec Funduszu Alimentacyjnego wygasają wraz ze śmiercią dłużnika. Oznacza to, że takiego długu nie odziedziczą spadkobiercy, a więc między innymi dzieci dłużnika.