Palenie w miejscach publicznych. Wyjaśniamy, gdzie jest to legalne, a gdzie grozi za to mandat

Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji
Palenie w miejscach publicznych. Wyjaśniamy, gdzie jest to legalne, a gdzie grozi za to mandat

Każdy (zwłaszcza palacze) wie, że palenie zabija. Dostrzegł to także ustawodawca, wprowadzając w 1995 roku ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. To właśnie tam znajduje się odpowiedź na pytanie: gdzie można palić?

Gdzie można palić?

Palenie to pojęcie dosyć szerokie, dlatego najpierw warto wyjaśnić, czym jest dla ustawodawcy. W przepisach znajdziemy rozróżnienie na papierosy (zrolowany tytoń), papierosy elektroniczne (służące do generowania pary zawierającej nikotynę) oraz nowatorskie wyroby tytoniowe (jak IQOS czy Glo). Oprócz przedmiotów służących do palenia, w ustawie określone są także inne produkty tytoniowe.

W ustawie znajdziemy przepis karny

Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5 ustawy, podlega karze grzywny do 500 zł.

Artykuł 5 określa, gdzie nie wolno palić. Poniższe wyszczególnienie dotyczy papierosów, w tym elektronicznych, a także nowatorskich wyrobów tytoniowych. Zakaz nie odnosi się do tytoniu do żucia, tabak, czy też papierosów elektronicznych, które nie zawierają nikotyny.

Warto pamiętać, że oprócz generalnego zakazu istnieje także pewien wyłom, który – w określonych okolicznościach – pozwala na palenie w poniższych miejscach. O tym jednak za chwilę.

Zakaz palenia dotyczy takich miejsc, jak:

 • zakłady lecznicze
 • jednostki systemu oświaty (np. szkoły)
 • uczelnie
 • pomieszczenia zakładów pracy
 • obiekty kultury i obiekty wypoczynku przeznaczone do użytku publicznego
 • lokale gastronomiczno-rozrywkowe (restauracje, kluby)
 • środki transportu publicznego
 • przystanki autobusowe, tramwajowe, kolejowe
 • obiekty sportowe
 • place zabaw
 • pozostałe pomieszczenia przeznaczone do użytku publicznego
 • inne miejsca, które zostały uznane przez radę gminy jako miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego

Inne miejsca, w których nie wolno palić, określać mogą inne przepisy – jak np. ustawa o ochronie przyrody w kontekście parków narodowych. Za granicą z kolei zakaz idzie szerzej, bo odnosi się np. do własnego samochodu.

Ustawodawca przewidział wyjątki

Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu indywidualne pokoje w obiektach mieszkalnych, np. pokoje hotelowe. Można także palić w palarniach i innych miejscach, które funkcjonują w ramach obiektów podległych lub nadzorowanych przez resort obrony narodowej, MSW, czy też Ministra Sprawiedliwości.

Palarnię można także stworzyć w

 • domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości
 • oddziałach psychiatrycznych
 • hotelach
 • obiektach służących obsłudze podróżnych (dworce, lotniska)
 • uczelniach
 • zakładach pracy
 • restauracjach lub klubach

Możliwe jest także stworzenie stref do palenia papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. Potrzebna jest wówczas odpowiednia wentylacja. Na tej zasadzie działają popularne strefy IQOS/Glo.

Warto pamiętać, że mandat karny za palenie w miejscu niedozwolonym wynosi od 20 do aż 500 złotych. Mandat za palenie może wystawić także straż gminna (miejska). Palenie tytoniu przez osobę niepełnoletnią jest z kolei przejawem demoralizacji, co może skutkować wszczęciem odpowiednich procedur w tym zakresie.