Handlujący narkotykami za granicą odpowie za przestępstwo także w Polsce

Gorące tematy Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (260) 05.05.2016
Handlujący narkotykami za granicą odpowie za przestępstwo także w Polsce

Cezary Adamczyk

Zakaz wprowadzania narkotyków do obrotu wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie budzi wątpliwości, że popełniając takie przestępstwo w Polsce sprawca ponosi odpowiedzialność karną. A jak do polskiego prawa ma się handel narkotykami za granicą?

Sytuacja w, której sprawca popełnia przedmiotowe przestępstwo tylko za granicą Polski budziła w świetle przepisów prawa wątpliwości, co stało się podstawą do wydania przez Sąd Najwyższy uchwały.

Handel narkotykami za granicą a prawo

Sprawa rozpoczęła się od umorzenia postępowania o przestępstwo wprowadzenia narkotyków do obrotu, co miało miejsce poza granicami RP. Sąd Okręgowy uznał, że przepisy polskie nie dają podstaw do karania za takie przestępstwo, jeśli zostało popełnione wyłącznie poza granicami RP. Podparł się przy tym orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Przedmiotowe było niewątpliwie korzystne dla oskarżonego, który unikał odpowiedzialności za swe czyny, przynajmniej na gruncie polskiego prawa.

Niestety dla oskarżonego prokurator sprawy nie ,,odpuścił” i na postanowienie sądu złożył zażalenie. Sprawa nabrała rozmachu i rozpędu, gdyż sąd apelacyjny zadał pytanie SN, a ten uznał, że w sprawie występuje zagadnienie prawne i zachodzi konieczność podjęcia uchwały.

Sąd Najwyższy uchwałę podjął, uwzględniając w szczególności konieczność stosowania przez państwo polskie umów międzynarodowych.

SN przyjął niekorzystnie dla oskarżonego, że ponosi on odpowiedzialność karną w świetle polskich przepisów prawa także za przestępstwo popełnione za granicami naszego kraju.

Uchwała została wydana niedawno – 28 stycznia 2016 r. – a więc wpłynąć może na sytuację osób przeciwko, którym toczą się postępowania karne w podobnych sprawach.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w zagadnienia, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników.