Idź na wybory, ale nie bierz udziału w referendum. Przekonują, by nie dać się nabrać na polityczny trolling dla odwrócenia uwagi

Państwo Dołącz do dyskusji
Idź na wybory, ale nie bierz udziału w referendum. Przekonują, by nie dać się nabrać na polityczny trolling dla odwrócenia uwagi

W dzisiejszych czasach, polityczne rozgrywki stają się coraz bardziej złożone, a obywatele często znajdują się w centrum burzliwych debat. Referenda, jako forma bezpośredniej demokracji, powinny teoretycznie umożliwić ludziom wyrażenie swoich opinii na ważne kwestie. Niemniej jednak, sposób, w jaki są one czasem organizowane, może prowadzić do manipulacji i dezinformacji. Takie scenariusze podważają zaufanie obywateli do procesów demokratycznych i mogą zniechęcić ich do udziału w przyszłych wyborach i referendach. 

Ostatnie badania przeprowadzone przez Opinia24 dla Fundacji Wolności Gospodarczej ujawniły, że 51% Polek i Polaków uważa, że wybory do Sejmu i Senatu są ważniejsze dla poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej niż referendum. Tylko 6% jest przeciwnego zdania. Dodatkowo, 59% uważa, że odpowiedzi na pytania referendalne postawione przez partię rządzącą są oczywiste, co sugeruje, że referendum może być percepcjonowane jako narzędzie polityczne, a nie jako prawdziwa próba zrozumienia woli obywateli.

W obliczu tej sytuacji, istotne jest, aby obywatele byli świadomi swoich praw i możliwości, które mają w ramach demokratycznego systemu. Uczestnictwo w wyborach jest fundamentalnym prawem każdego obywatela i w ocenie Fundacji Wolności Gospodarczej nie powinno być zaciemnione przez polityczne rozgrywki związane z referendum. Wybory dają możliwość wyboru przedstawicieli, którzy będą decydować o kluczowych kwestiach społecznych i gospodarczych w kraju.

 

Przyszłość społeczno-gospodarcza Polski zależy od aktywnego i świadomego uczestnictwa obywateli w procesach demokratycznych. Wybory do Sejmu i Senatu, które odbędą się 15 października, stanowią okazję do wyrażenia swoich opinii i wyboru przedstawicieli, którzy będą pracować na rzecz poprawy warunków życia w kraju. Nie daj się wciągnąć w polityczną grę i skorzystaj z tej okazji, aby mieć wpływ na przyszłość swojego kraju.

Odbierz karty do zagłosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, a karty do referendum nie odbieraj od swojej komisji.

Członkowie komisji mają obowiązek dopilnować, by twoja karta do referendum nie została użyta – powinni zaznaczyć w spisie, że nie pobrałeś karty. Dopilnuj, żeby to zrobili.
Następnie zagłosuj w wyborach parlamentarnych, bo to one mogą realnie coś w Polsce zmienić.

Pamiętaj, że jeśli jednak pobierzesz kartę referendalną, a następnie wrzucisz do urny kartę pustą albo wypełnioną nieprawidłowo (np. zakreślisz dla każdego pytania obie odpowiedzi TAK i NIE), to chociaż Twój głos jest nieważny, to liczy się tak, jak byś brał udział w referendum i zwiększa frekwencję.

Twój udział w referendum liczy się także wtedy, kiedy zrobisz jakieś dopiski na karcie, albo nieco ją uszkodzisz. Nie rób tego i nie daj się wciągnąć w polityczną grę.

W kampanii informacyjnej FWG przedstawiono, jak polityczne rozgrywki mogą wpłynąć na procesy demokratyczne w Polsce, w oparciu o najnowsze dane badawcze oraz nadchodzące wybory i referendum. Zachęca więc ona do świadomego uczestnictwa w procesach demokratycznych i unikania manipulacji politycznej. Więcej na stronie oreferendum.pl