Możesz sprawdzić czy twój pracodawca, kontrahent lub sąsiad skorzystali z tarczy antykryzysowej. Wystarczy wejść na stronę internetową

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (179)
Możesz sprawdzić czy twój pracodawca, kontrahent lub sąsiad skorzystali z tarczy antykryzysowej. Wystarczy wejść na stronę internetową

Jeśli komuś wydaje się, że np. możliwość wyszukania przez dowolną osobę danych przedsiębiorcy w CEIDG to już „za dużo”, to niestety muszę go zmartwić. UOKiK umożliwia bowiem sprawdzenie, czy dany podmiot… skorzystał z pomocy publicznej. Czyli na przykład – z tarczy antykryzysowej. I ile dokładnie otrzymał. 

Jak sprawdzić kto otrzymał pomoc publiczną? Dzięki UOKiK-owi wystarczy wejść tylko na jedną stronę

Wsparcie z tarczy antykryzysowych budzi ogromne emocje. Niektórzy przedsiębiorcy nie mogli skorzystać z żadnej formy pomocy, bo nie spełniali odpowiednich warunków. Jeszcze inni nie prowadzili działalności „we właściwym województwie” – tutaj mowa przede wszystkim o dotacji na kapitał obrotowy dla mniejszych firm. Władze każdego województwa ustalały inne kryteria, dlatego bywało tak, że przedsiębiorca pozbawiony możliwości złożenia wniosku w jednym regionie, bez problemu mógłby starać się o środki w innej części kraju.

Jest jednak coś, co może wzbudzić jeszcze większe kontrowersje – okazuje się, że można sprawdzić, kto otrzymał pomoc publiczną. A nawet – ile dokładnie otrzymał i na podstawie jakich przepisów.

Jak zatem sprawdzić, kto otrzymał pomoc publiczną? Wystarczy wejść na tę stronę. Udostępniona baza danych zawiera informacje o wdrażanych środkach pomocowych, ogólnie o pomocy udzielonej w ramach wspomnianych wcześniej środków oraz – informacje o pomocy udzielonej konkretnemu beneficjentowi. Wystarczy na samym dole strony wybrać opcję „wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta”.

Następnie należy wpisać jedynie NIP (i zaznaczyć, by system pobrał nazwę przedsiębiorcy) oraz ewentualnie zaznaczyć dodatkowe opcje, które nas interesują. Możemy np. zaznaczyć, że interesuje nas tylko pomoc w ramach tarcz antykryzysowych (pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19). Co otrzymamy?

W dokumencie PDF wyszczególnione zostaną wszystkie formy pomocy otrzymane przez dany podmiot. Dowiemy się też, jaka była wysokość tej pomocy, jaki podmiot ją przyznawał oraz na podstawie jakich przepisów. W dokumencie znajdzie się nawet dzień przyznania pomocy. Słowem – kompletne informacje.

Możliwość sprawdzenia, jaką pomoc otrzymał przedsiębiorca, może budzić pewne wątpliwości

Podatnicy oczywiście mają prawo dowiedzieć się komu – i w jakiej wysokości – została przyznana pomoc publiczna. Są zresztą także inne sposoby na sprawdzenie, czy ktoś otrzymał dotację lub dofinansowanie. Na przykład PARP opublikowała listy podmiotów, które otrzymały dotację na kapitał obrotowy.

Narzędzie udostępnione przez UOKiK zbiera jednak wszystkie dane w jednym miejscu. To może z kolei budzić pewien niepokój przedsiębiorców. I rodzić pytanie, jak wiele danych na temat przedsiębiorców powinno być udostępniane szeroko pojętej opinii publicznej.