Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy? Możliwości jest więcej niż mogłoby się wydawać

Finanse Firma Lokowanie produktu dołącz do dyskusji (20) 02.11.2020
Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy? Możliwości jest więcej niż mogłoby się wydawać

PARTNER CYKLU

partner-logo

Edyta Wara-Wąsowska

Osoby, które dopiero planują założenie działalności gospodarczej, mogą na ten cel pozyskać środki finansowe. Wbrew pozorom możliwości jest całkiem sporo, dlatego warto dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy. 

Wiele osób rezygnuje z planów założenia własnej firmy ze względu na brak kapitału początkowego, koniecznego np. do zakupu odpowiedniego sprzętu, towarów czy wynajęcia biura. Warto jednak pamiętać, że można uzyskać dofinansowanie na start firmy – i to z różnych źródeł.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy? Po pierwsze – z urzędu pracy

Przyszli przedsiębiorcy mogą m.in. uzyskać dotację na założenie firmy z urzędu pracy. Muszą jednak spełnić pewne warunki. Po pierwsze – muszą posiadać status osoby bezrobotnej. Dodatkowo w okresie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogą prowadzić innej działalności gospodarczej (przy czym niektóre urzędy wyznaczają dłuższe okresy). Oprócz tego osoby starające się o dotację nie mogą być studentami studiów dziennych. Środki nie zostaną przyznane także tym osobom, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia oferty pracy, stażu czy przygotowania zawodowego. Co istotne, o dotację z urzędu pracy na założenie firmy nie mogą też ubiegać się osoby, które pozyskały już wcześniej bezzwrotne środki na założenie działalności lub złożyły wniosek o dotację w innym urzędzie (w tym samym czasie).

Osoby, które chcą pozyskać z PUP dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą pamiętać, by właściwie wypełnić wniosek. Nie chodzi wyłącznie o kryteria formalne. Urzędnicy będą oceniać także kwestie merytoryczne – m.in. biznesplan opracowany przez przyszłego przedsiębiorcę, szanse na sukces planowanej działalności, a nawet – doświadczenie wnioskującego i jego kwalifikacje zawodowe. W razie pozytywnej weryfikacji wniosku następuje podpisanie umowy, a pieniądze trafiają na konto wnioskującego. W umowie urząd określi termin, do którego należy założyć działalność gospodarczą i wydatkować pieniądze na cele wskazane we wniosku. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z urzędu pracy, zależy od tego, jakimi środkami dysponuje dana instytucja. Zazwyczaj jest to jednak maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Obecnie, mimo sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, wciąż wiele urzędów pracy dysponuje środkami, które mogą przyznać na dotację na założenie firmy.

Dofinansowanie na założenie firmy ze środków unijnych

Osoby planujące założenie własnej działalności mogą również starać się o pozyskanie środków unijnych. W tym przypadku wiele jednak zależy od tego, w jakim województwie zamierza podjąć działalność – warunki uzyskania dofinansowania często różnią się właśnie w zależności od województwa.

Przyszli przedsiębiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat, mogą skorzystać z pomocy w ramach projektów kierowanych dla osób młodych. Na otwarcie firmy można otrzymać nawet ponad 20 tys. zł. Problem polega jednak na tym, że z tego rodzaju wsparcia mogą skorzystać tylko te osoby, które ani nie uczą się, ani nie pracują. Dodatkowo przed przyznaniem środków zostanie poddana ocenie sytuacja wnioskującego oraz jego indywidualne predyspozycje.

Osoby, które ukończyły 30 lat, również mogą starać się o dofinansowanie na założenie firmy ze środków unijnych. W tym przypadku jednak grupa osób, która może skorzystać z takiej pomocy, jest jeszcze bardziej ograniczona. O dotację na start mogą starać się m.in. mężczyźni po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne czy osoby z niepełnosprawnościami. Ponownie jednak warunki otrzymania dofinansowania mogą różnić się w zależności od województwa.

Aby sprawdzić z jakiej dotacji można skorzystać, warto po prostu posłużyć się wyszukiwarką dotacji z Funduszy Europejskich.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy? Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Innym rozwiązaniem dla osób planujących otworzenie biznesu jest pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach programu „Pierwszy biznes-wsparcie w starcie” można ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę (oprocentowanie jest niższe niż 1 proc. rocznie). O pożyczkę mogą starać się osoby bezrobotne, studenci ostatniego roku, a także – absolwenci szkoły i uczelni (jednak tylko w ciągu pierwszych 48 miesięcy od uzyskania tytułu zawodowego lub dnia ukończenia szkoły). Wniosku nie mogą natomiast złożyć osoby, które spełniają jeden z powyższych kryteriów, ale w okresie 12 miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą.

Wnioski o pożyczkę należy składać do odpowiedniego pośrednika finansowego działającego na terenie danego regionu. Ocenie podlega zarówno to, czy wniosek spełnia kryteria formalne jak i opis planowanego przedsięwzięcia. Pomysł na biznes powinien być możliwy do zrealizowania i umożliwić osiągnięcie zysków, które pozwolą na dalsze prowadzenie działalności oraz spłatę zadłużenia.

W większości przypadków maksymalnie można otrzymać 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Decyzja o ewentualnym przyznaniu pożyczki zapadnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Jeśli pożyczka zostanie przyznana, przedsiębiorca zakłada działalność, a następnie podpisuje umowę z pośrednikiem finansowym i otrzymuje pieniądze na konto.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy? Oferta PFR

Środki na założenie własnego biznesu można pozyskać także w ramach ofert publikowanych na stronie PFR. Należy jednak pamiętać, że w większości będą to pożyczki – w tym pożyczki ze wspomnianych środków unijnych. Środki pochodzące z takiej pożyczki można przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych, bieżącą działalność gospodarczą czy realizację innowacyjnych pomysłów. Z pożyczek mogą zatem skorzystać zarówno osoby, które już prowadzą biznes jak i takie, które dopiero zamierzają założyć działalność.

Ciekawą opcją dla niektórych osób planujących otwarcie firmy może być skorzystanie z programu Platform startowych. W jego ramach możliwe jest ubieganie się o dotację, którą następnie można przeznaczyć np. na pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia, obsługę księgową i prawną czy na wynajęcie powierzchni biurowej. O dotację mogą starać się jednak tylko przyszli przedsiębiorcy z kilku wybranych województw.

Środki na założenie działalności gospodarczej można jednak pozyskać nie tylko z urzędów czy środków unijnych

Przedstawione wyżej rozwiązania mają jedną zasadniczą wadę. W większości przypadków aby uzyskać dofinansowanie, trzeba być osobą bezrobotną lub należącą do ściśle określonej grupy społecznej. To w wielu wypadkach uniemożliwia pozyskanie środków na założenie działalności. W takim wypadku rozwiązaniem może być skorzystanie np. z oferty leasingu w Pekao S.A. Dzięki temu przedsiębiorcy zamiast kupować ze środków własnych sprzęt, mogą go wyleasingować. Co ważne, w ramach oferty wysokość rat leasingowych można dostosować do przychodów osiąganych przez firmę. Dodatkowo możliwe jest również zmniejszenie (jednorazowe) raty leasingowej nawet do 100 zł na okres trzech miesięcy. W określonych przypadkach wysokość opłaty wstępnej dla nowo założonych firm może wynosić nawet 5 proc. (jeśli zabezpieczeniem będzie gwarancja COSME).

Czasem warto poszukać też zupełnie innych źródeł finansowania

Oprócz tego osoby, które dopiero planują założenie biznesu lub niedawno otworzyły firmę mogą spróbować uzyskać środki np. w ramach crowdfundingu. Chodzi o zbiórkę potrzebnych środków przez internet. W takim przypadku warto pamiętać o tym, by przedstawić, co mogą zyskać przyszli potencjalni klienci firmy.

Źródeł na pozyskanie pieniędzy na założenie firmy jest zatem całkiem sporo – i przed rejestracją działalności warto zorientować się, z czego można skorzystać. Należy jednak przed tym pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z warunkami dotacji, dofinansowania czy pożyczki. Już po założeniu działalności gospodarczej można też korzystać z innych form dofinansowania – np. na stworzenie miejsc pracy czy innowacyjnego produktu.

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A. w ramach cyklu „Własna firma krok po kroku