Już wkrótce może być trudniej o kredyt. KNF prognozuje ograniczenie akcji kredytowej

Finanse Dołącz do dyskusji
Już wkrótce może być trudniej o kredyt. KNF prognozuje ograniczenie akcji kredytowej

Wczorajszy wyrok TSUE z pewnością ucieszył frankowiczów. Banki nie mają jednak powodu do zadowolenia, a orzeczenie Trybunału może mieć swoje konsekwencje również innych klientów banków. Jednym z możliwych skutków jest ograniczenie akcji kredytowej – co oznacza, że już wkrótce może być trudniej o kredyt.

Już wkrótce może być trudniej o kredyt

TSUE w najnowszym wyroku twardo stanął po stronie frankowiczów. Z jednej strony stwierdził, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy banki nie mają prawa domagać się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału; z drugiej – pozostawił tę możliwość frankowiczom. To z kolei prawdopodobnie poskutkuje falą pozwów.

Już teraz można prognozować skutki wyroku TSUE. Pierwszym z nich będzie ograniczenie akcji kredytowej. Jak twierdzi w swoim komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego,

Banki zbudowały w ostatnim czasie odpowiedni bufor zwiększający ich odporność oraz zdolność do zaabsorbowania kosztów związanych z niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciem TSUE. Erozja kapitałów banków, jaka dokona się w związku z tym rozstrzygnięciem, będzie miała jednak negatywny wpływ na zdolność banków do dalszego finansowania potrzeb mieszkaniowych polskich gospodarstw domowych, a także całej gospodarki.

Tym samym KNF przewiduje, że już wkrótce może być trudniej o kredyt – bo banki będą musiały zwiększyć rezerwy. Dodatkowo, jak przyznał w rozmowie z Radiem Zet prezes ZBP Tadeusz Białek, wyrok TSUE stawia pod znakiem zapytania „sens dalszego udzielania kredytów długoterminowych” – czyli przede wszystkim kredytów hipotecznych. Oczywiście nie oznacza to, że banki przestaną udzielać takich kredytów, ale mogą np. zaostrzyć kryteria ich przyznawania. Dodatkowo powstała już specjalna grupa robocza, mająca pracować nad tzw. standardową umową kredytu hipotecznego – czyli jednolitym wzorem umowy kredytowej, która wyeliminuje lub ograniczy ryzyko podważania jej zapisów. Można zatem się spodziewać, że banki skupią się przede wszystkim na zmniejszeniu ryzyka związanego z udzielaniem kredytów hipotecznych.

Skutków wyroku TSUE będzie więcej. Odczują je również inni klienci

Kolejnym skutkiem najnowszego wyroku TSUE w sprawie frankowiczów może być również wzrost cen usług bankowych. Jeśli frankowicze, po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, zaczną masowo wysuwać roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, to dla banków oznacza to potężne koszty. A skoro tak, to można się spodziewać, że przynajmniej w jakiejś części przerzucą je na klientów, podwyższając np. koszty różnych usług. Bankowcy już teraz przyznają, że „straty będą musiały być odrobione”. Można się wprawdzie spodziewać, że ewentualne podwyżki będą raczej symboliczne i rozłożone w czasie, za to obejmą większość produktów i usług oferowanych przez banki.