Za zakopanie psa w ogródku grozić może wysoka kara. Jak pożegnać zwierzę tak, by nie narazić się na odpowiedzialność?

Codzienne Środowisko Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (43) 26.03.2021
Za zakopanie psa w ogródku grozić może wysoka kara. Jak pożegnać zwierzę tak, by nie narazić się na odpowiedzialność?

Paweł Mering

Tak to już jest, że zwierzęta domowe odchodzą zazwyczaj szybciej, niż ich właściciele. Naturalnym i ludzkim odruchem jest zapewnienie pupilowi godnego pożegnania, gdzie zwyczajowo kojarzy się to – chociażby – z pochówkiem w ogródku czy w pobliskim lesie. Może to być jednak źródłem odpowiedzialności.

Kara za zakopanie psa w ogródku lub lesie

Tekst oczywiście nie odnosi się do znęcania się nad żywym zwierzęciem. Takie zachowanie jest oczywiście poważnym przestępstwem, które wynika z treści ustawy o ochronie zwierząt.

Zakaz pochówku zwierzęcia w lesie wynika wprost z art. 162 §1 Kodeksu wykroczeń, który stanowi:

Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Jest to grzywna w wysokości do 5 tys. zł, jeżeli nałoży ją sąd, bądź – jeżeli nałożona zostanie w drodze mandatu karnego – w wysokości do 500 zł. Powyższy przepis odnosi się do lasu, ale zakopanie psa lub kota (czy innego zwierzęcia) we własnym ogródku także może być źródłem odpowiedzialności.

Co do samego pochówku pupila na terenie własnej posesji, to taki zakaz nie wynika wprost z prawa powszechnie obowiązującego. Oczywiście co do istoty, bo bezprawność takiego działania związana może być także związana ze sferą sanitarną. Szczególnie, gdy zwierzę uśpił weterynarz. Środek, którego używa się do tego celu dosyć długo się rozkłada, stanowiąc zagrożenie dla innych zwierząt.

Pochówek zwierzęcia na własnej posesji

Wracając jednak do zakopania psa lub kota na własnej działce, to istotne jest to, czy sposób postępowania ze zwłokami zwierząt uregulowany jest we właściwym gminnym regulaminie porządkowym. Jeżeli prawo miejscowe przewiduje zakaz w tym zakresie, to złamanie go stanowić będzie wykroczenie niezastosowania się do przepisów porządkowych.

Czym innym jest także zakopanie zwierzęcia na cudzym gruncie. Oprócz przysługującej posiadaczowi (i właścicielowi) gruntu ochrony cywilnoprawnej, tego rodzaju ingerencja w cudzy grunt może być podstawą odpowiedzialności karnej (wykroczeniowej). Dodać też należy, że nieco inną kwestią jest problematyka utylizacji zwłok zwierząt gospodarskich. Wówczas zastosowanie mogą mieć inne przepisy, na przykład związane z ustawą o ochronie zdrowia i przeciwdziałaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Niemniej zwłoki zwierząt powinny być utylizowane przez uprawnione podmioty. Na rynku istnieją specjalne krematoria, bądź nawet cmentarze dla zwierząt. Co istotne, zwłokom zwierzęcia nie przysługuje taka sama ochrona jak zwłokom ludzkim, toteż przedsiębiorcy zajmujący się tą branżą oferują szereg dodatkowych usług. Gdańskie krematoria dla zwierząt „Zawsze Razem” oferują na przykład wykonanie diamentu ze szczątków (prochów) zwierzęcia. Niektóre krematoria pozwalają na produkcję różnego rodzaju pamiątek zawierających szczątki pupila, co – w sposób oczywisty – nie byłoby możliwe i legalne w odniesieniu do szczątków ludzkich.

Kara za zakopanie psa we własnym ogródku i na terenie gminy, w której nie ma zakazu tego rodzaju, nie jest więc oczywista i jednoznaczna. Pewna nieoczywistość co do prawa w tym zakresie powoduje jednak, że lepiej pochować zwierzę w sposób całkowicie zgodny ze sztuką i wymogami sanitarnymi.

43 odpowiedzi na “Za zakopanie psa w ogródku grozić może wysoka kara. Jak pożegnać zwierzę tak, by nie narazić się na odpowiedzialność?”

  1. A reżyserek może byc zakopany na posesji ludzie i sprawa ucichła kasa robi swoje! Odkopac go natychmiadt bo to ze mają kase znaczy ze mogą kupić i sądy w Polsce?!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *