Nie wszyscy pracownicy na L4 mają prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Są pewne wyjątki

Praca Dołącz do dyskusji
Nie wszyscy pracownicy na L4 mają prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Są pewne wyjątki

Kiedy L4 nie jest płatne? Okazuje się, że część pracowników może nie otrzymać wynagrodzenia chorobowego. I to z własnej winy. 

Kiedy L4 nie jest płatne? Wynagrodzenie chorobowe nie na zwolnieniu spowodowanym nadużyciem alkoholu

Co do zasady pracownikowi, który jest na zwolnieniu lekarskim, przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy (chyba, że nie upłynął tzw. okres wyczekiwania lub np. pracownik wykorzystuje L4 w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem).

To jednak nie jedyne sytuacje, kiedy L4 nie jest płatne, a pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek. Jak się okazuje, podobnie jest w przypadku, gdy na zwolnieniu lekarskim pojawi się kod literowy C. Kod oznacza po prostu niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. W takiej sytuacji prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego nie przysługuje pracownikowi przez pierwsze 5 dni. Tym samym taka wiadomość trafia również do pracodawcy – którzy zazwyczaj, dla porządku, informują pracownika, że przez pierwsze dni zwolnienia nie będzie mu przysługiwać wynagrodzenie chorobowe (lub zasiłek). Co jednak istotne, jeśli zwolnienie jest wystawione na więcej niż 5 dni, to za pozostałe dni pracownikowi przysługuje już świadczenie.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek?

Przy okazji warto również wyjaśnić, kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a kiedy – zasiłek chorobowy. Jest to powiązane z limitem dni w roku, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe – obecnie są to 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (albo 14 dni, w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia). W sytuacji gdy pracownik wykorzysta ten limit (czyli od 34 dnia niezdolności do pracy) będzie otrzymywać zasiłek chorobowy. Zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca – jeśli jest płatnikiem zasiłków.

To, co istotne w przypadku osób, które dostały zwolnienie lekarskie oznaczone kodem literowym C, to fakt, że 5 dni, za które nie przysługuje im wynagrodzenie/zasiłek, wlicza się do wspomnianego limitu (a także limitu dni pobierania zasiłku chorobowego). To w oczywisty sposób rozwiązanie niekorzystne dla samego pracownika, jednak jest też konsekwencją powodu, dla którego przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienia spowodowane nadużyciem alkoholu. Dane ZUS

Jeśli z kolei chodzi o to, ile zwolnień z powodu nadużycia alkoholu wystawiono w zeszłym roku, to – jak podaje ZUS – było to łącznie 5,1 tys. L4. 1/3 z tych zwolnień była wystawiana na okres od 1 do 3 dni.

Co ciekawe, zwolnienia z powodu nadużycia alkoholu znacznie częściej biorą mężczyźni – L4 dla panów stanowi aż 75 proc. wszystkich zwolnień z tego tytułu. Z kolei aż 27 proc. wszystkich zwolnień lekarskich u kobiet stanowiły właśnie L4 z powodu nadużycia alkoholu.