Kobiety coraz częściej rządzą. Ale daleko nam do „średniej globalnej”

Biznes Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (23)
Kobiety coraz częściej rządzą. Ale daleko nam do „średniej globalnej”

Kobiety w zarządach największych firm już od dawna nikogo nie szokują. Ale ile ich naprawdę jest? Sprawdziła to firma Deloitte. Dobra wiadomość jest taka, że polski „top menedżment” jest coraz bardziej sfeminizowany. Gorsza – że daleko nam do europejskich liderów, a nawet do „średniej światowej”.

15,8 proc. – to odsetek miejsc w zarządach i radach nadzorczych polskich firm, które zajmują kobiety. Tak ustaliła renomowana firma doradcza Deloitte, która regularnie bada równouprawnienie w światowym biznesie.

Z badania wynika, że coraz częściej kobiety rządzą w Polskich firmach. Z drugiej strony odsetek kobiet w zarządach i radach nadzorczych wcale nie rośnie szybko – w porównaniu do 2017 roku zwiększył się zaledwie o 0,6 proc.

Stosunkowo często kobiety trafiają do rad nadzorczych największych polskich spółek. Kobiety zajmują 23 proc. miejsc w radach firm notowanych na GPW – czytamy w raporcie. To wzrost o 4 proc. Co ciekawe, w 29 proc. takich rad przewodniczącą jest właśnie kobieta.

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie polskie rady nadzorcze – nie tylko firm z giełdy – to już tak dobrze nie jest. Tylko w przypadku 9 proc. rad nadzorczych na czele stoi kobieta.

A jeśli nie brać pod uwagę rad, a zarządy? W końcu tam jest najwięcej realnej władzy… Okazuje się, że w Polsce kobiety stoją na czele 6 proc. firm i stanowią 13 proc. członków zarządów wszystkich spółek giełdowych.

Kobiety w zarządach. Mamy sporo do nadrobienia

Na tle krajów europejskich są to dość przeciętne wyniki. Liderem jest Norwegia – tam kobiety stanowią 41 proc. członków zarządów. Kobiety zajmują też powyżej 25 stanowisk w zarządach w takich krajach jak UK, Niemcy, Finlandia, Francja, Islandia, Włochy, Łotwa, Holandia, Słowenia czy Szwecja.

Gorzej od Polski w zestawieniu wypadają natomiast państwa azjatyckie. Jednak dystans mamy również w stosunku do „średniej globalnej”. Jak wynika z badań, na całym świecie 17 proc. stanowisk w zarządach firm zajmują kobiety. Jesteśmy więc 4 proc. poniżej tej średniej.

– Obowiązek wprowadzenia polityki różnorodności dotyczącej składu zarządów i rad wynika z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” wprowadzonych w 2016 roku. W Polsce jednak zastosowała ją zaledwie jedna czwarta spółek giełdowych – zauważa Dorota Snarska-Kuman z Deloitte.

Gdzie kobieta ma największe szanse na awans?

A w jakich branżach kobiety najczęściej zajmują najważniejsze stanowiska?  Najwięcej kobiet jest w zarządach firm medycznych i farmaceutycznych (28,2 proc.), dalej jest sektor dóbr konsumenckich (27,7 proc) oraz finanse (26 proc.).