Dodatkowe 500 lub nawet 1000 zł miesięcznie. Część rodziców może ubiegać się o spore środki

Państwo Rodzina Dołącz do dyskusji
Dodatkowe 500 lub nawet 1000 zł miesięcznie. Część rodziców może ubiegać się o spore środki

W wirze informacji o planowanym podwyższeniu 500 plus gubią się wiadomości o innym równie istotnym świadczeniu. Rodzice co najmniej dwójki dzieci mogą otrzymać dodatkowo 500 lub 1000 zł miesięcznie. Wystarczy złożyć wniosek.

Rodzinny kapitał opiekuńczy od stycznia 2022

Wspomniane wyżej pieniądze pochodzą z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, powołanego w ramach Polskiego Ładu. Zakłada on wypłatę w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie ma wspomóc rodziców co najmniej dwójki dzieci w początkowym okresie po powiększeniu rodziny. W ramach świadczenia wypłacana jest kwota 500 zł lub 1000 zł. W sumie rodzice otrzymają 12 tys. zł. Od nich będzie zależało w jakim układzie zdecydują o wypłacie pieniędzy. Jeżeli podejmą decyzje o wypłacie co miesiąc 500 zł, świadczenie będą otrzymywać przez dwa lata. W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie 1000 zł miesięcznie będą otrzymywać wpłaty przez rok.

Przewidziana w programie kwota dotyczy każdego dziecka. W przypadku ubiegania się o pomoc nie ma znaczenia, ile lat ma pierwsze dziecko, nawet jeżeli osiągnęło ono już pełnoletność, rodzice będą mogli otrzymać dodatkowe pieniądze na młodsze dziecko. Do świadczenia uprawnieni są również ci, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Co ważne, aby otrzymać pieniądze należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podobnie jak w przypadku innych programów społecznych wniosek można składać jedynie w formie elektronicznej. Można go złożyć za pośrednictwem tych samych kanałów: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). Na wypłatę świadczenia organ ma dwa miesiące.

Komu przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Świadczenie wypłacane z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje niezależnie od dochodów i aktywności zawodowej rodziców. Cel na jaki przeznaczane są pieniądze nie jest w żaden sposób weryfikowany i sprawdzany. Wniosek mogą składać zarówno małżonkowie, jak i rodzice żyjący w związku nieformalnym. Świadczenie przysługuje także rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz takim, którzy posiadają pierwsze dziecko z poprzedniego związku. Wypłacane kwoty są zwolnione z podatku dochodowego.