Polacy muszą przygotować się na kolejne kontrole. Tym razem jednak nie chodzi o źródło ogrzewania czy stan techniczny budynku

Nieruchomości Samorządy Dołącz do dyskusji
Polacy muszą przygotować się na kolejne kontrole. Tym razem jednak nie chodzi o źródło ogrzewania czy stan techniczny budynku

Już od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia o masowej kontroli domów. Z jednej strony uprawnione osoby mają sprawdzać źródło ogrzewania i jego zgodność z tym, co właściciel nieruchomości podał w deklaracji do CEEB. Z drugiej – kominiarze, wykonując swoje rutynowe kontrole, mają dodatkowo zadawać pytania o stan budynku. Należy jednak mieć świadomość, że właścicieli nieruchomości czekają też inne kontrole – tym razem chodzi o kontrole szamb przy domach jednorodzinnych.

Kontrole szamb przy domach jednorodzinnych

Zgodnie z przepisami tzw. unijnej dyrektywy ściekowej i znowelizowanej ustawy Wody Polskie, gminy mają obowiązek przeprowadzania kontroli szamb w gospodarstwach domowych niepodłączonych do kanalizacji. Jeśli gmina nie zaplanuje i nie przeprowadzi takiej kontroli, naraża się na konsekwencje finansowe – i to poważne, bo mogące sięgać nawet 50 000 zł kary.

Należy również mieć świadomość, że kontrole szamb przy domach jednorodzinnych powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata. Warto też zaznaczyć, że kontrole będą przeprowadzane w każdej gminie.

Na czym taka kontrola będzie polegać? Po pierwsze, kontroli będą podlegać kwestie administracyjne – sprawdzane będą umowy na wywóz odpadów, rachunki i faktury potwierdzające regularność wywozu ścieków ze zbiornika na szambo czy przydomowej oczyszczalni ścieków, a także rachunki za wodę czy uprawnienia firm, które świadczą usługi w zakresie odbioru szamba. Po drugie, sprawdzany będzie również stan techniczny zbiorników; wykonywane mają być badania szczelności szamba, badania ścieków oczyszczonych przez oczyszczalnie domowe i odprowadzanych do gruntu, a także to, czy szambo zostało zlokalizowane w prawidłowym miejscu. Tym samym kontrole szamb przy domach jednorodzinnych będą kompleksowe, a weryfikacji ma podlegać sporo kwestii.

Jakie kary grożą właścicielom nieruchomości?

Kiedy na właścicieli gospodarstw domowych niepodłączonych do kanalizacji może grozić kara? Po pierwsze, kara może zostać nałożona za nieprawidłowości w weryfikowanej dokumentacji czy za jej brak. Na przykład jeśli właściciel nieruchomości nie przekaże wymaganej dokumentacji do kontroli, grozi mu kara finansowa w wysokości nawet 5000 zł.

Kara finansowa grozi właścicielom nieruchomości również w sytuacji, gdy okaże się, że zbiornik na szambo jest nieszczelny lub jest zlokalizowany w niewłaściwym miejscu. Warto też mieć świadomość, że grzywna może zostać nałożona także za celowe utrudnianie kontroli.

Kontrole szamb przy domach jednorodzinnych mają potrwać do sierpnia 2024 r. Kolejna faza kontroli ma rozpocząć się w 2026 r.