Przedsiębiorca może wliczyć wydatki na ogrzewanie mieszkania w koszty firmowe. Pod jednym warunkiem

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorca może wliczyć wydatki na ogrzewanie mieszkania w koszty firmowe. Pod jednym warunkiem

Przedsiębiorcy obecnie uważnie szukają pola do optymalizacji swoich kosztów. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, są w dość korzystnej sytuacji – mogą sporo wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Na przykład koszt ogrzewania można wliczyć w koszty firmowe, choć pod pewnymi warunkami.

Koszt ogrzewania wliczony w koszty firmowe

Część przedsiębiorców – ze względu na charakter działalności, np. świadczenie usług dla klientów przez Internet – może prowadzić działalność gospodarczą w mieszkaniu. To z kolei wiąże sie z możliwością wliczenia części wydatków na użytkowanie i eksploatację mieszkania w koszty uzyskania przychodu.

Najpopularniejszymi wydatkami mieszkaniowymi zaliczanymi do kosztów uzyskania przychodu są m.in. czynsz czy rachunki za media. Tym samym również koszt ogrzewania może być wliczony w koszty firmowe – niezależnie od tego, czy są to media miejskie, czy też np. przedsiębiorca mieszka (i wykonuje działalność) w domu jednorodzinnym, który ogrzewa węglem, pelletem czy pompą ciepła. Warto jednak pamiętać, że aby móc wliczyć rachunki za ogrzewanie w koszty uzyskania przychodu, potrzebne będą odpowiednie dokumenty, potwierdzające wysokość tych wydatków. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w mieszkaniu, muszą jedynie dysponować dokumentem ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku domów jednorodzinnych (ale i lokali usługowych, bo w ich przypadku koszt ogrzewania też można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu) potrzebny już będzie dowód zakupu – najlepiej wystawiony na nazwisko przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca musi pamiętać o proporcjonalności

Jednocześnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w mieszkaniu lub domu, w którym jednocześnie mieszka, konieczne jest proporcjonalne wliczanie poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu. W tym celu przedsiębiorca musi określić, jaka część nieruchomości jest wykorzystywana bezpośrednio do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście najlepiej, jeśli na cele działalności przedsiębiorca przeznaczył jeden odrębny pokój – w takim przypadku wyliczenie, jaką część wydatków można wliczyć w koszty firmowe, będzie znacznie prostsze. Na przykład jeśli powierzchnia jednego pokoju wynosi 30 proc. powierzchni mieszkania, to przedsiębiorca może wliczyć 30 proc. kwoty czynszu czy rachunków w koszty uzyskania przychodu.

Warto jednocześnie pamiętać, że jeszcze do niedawna przedsiębiorca był właściwie zmuszony do wyodrębnienia pomieszczenia do działalności gospodarczej, jeśli chciał część wydatków związanych z mieszkaniem wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Obecnie jednak fiskus odszedł już od tej interpretacji przepisów. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorca nadal musi zachować zasadę proporcjonalności przy wliczaniu wydatków do kosztów firmowych.