Kredyt a alimenty. Czy wysokość raty wpływa na ich obniżenie?

Nieruchomości Rodzina Dołącz do dyskusji (229)
Kredyt a alimenty. Czy wysokość raty wpływa na ich obniżenie?

Kredyt a alimenty, czy sąd bierze pod uwagę wysokość raty kredytu przy ustalaniu alimentów? Czy raty kredytu mogą wpłynąć na zmniejszenie lub zwiększenie alimentów? Jaki wpływ na wysokość alimentów ma spłacany kredyt i wysokość raty?

Kredyt na mieszkanie, a alimenty na dziecko

Kwestia posiadanych kredytów to często podnoszony temat przy ustalaniu wysokości alimentów na dziecko. Raty są w końcu istotnym elementem naszego budżetu, zwłaszcza w sytuacji spłaty kredytów mieszkaniowych. Jak więc w świetle orzecznictwa fakt posiadanego kredytu i spłacanych rat wpłynie na ustalenie wysokości alimentów oraz, czy wpłynie w ogóle?

Odpowiedź na to pytanie w dużym uogólnieniu może być dość prosta. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma uniwersalnych sytuacji i zawsze kwestia ta jest rozstrzygana bardzo indywidualnie. Badając jednak ogólne zasady, zobowiązanie kredytowe osoby zobowiązanej do alimentów nie powinno mieć wpływu na wysokość raty alimentacyjnej. Taki kierunek interpretacji wpływu rat na alimenty wyznaczyło orzeczenie Sądu Najwyższego. Oznacza to, że sąd nie bierze pod uwagę płaconych raty kredytu. Raty nie powinny stanowić okoliczności łagodzącej, ani zaostrzającej.

Kredyt a alimenty. Czy kredyt ma wpływ na ustalenie alimentów?

Zdaniem Sądu Najwyższego osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przy planowaniu wydatków powinna uwzględniać ciążące na niej zobowiązanie. Oznacza to, że powinna planować je stosownie do swoich możliwości finansowych w danej chwil.

Obowiązek alimentacyjny w hierarchii roszczeń należy umieścić na czołowej pozycji. Wynika to nie tylko ze stanowiska zajmowanego przez sady powszechne, ale również z przepisów egzekucyjnych, które przewidują uprzywilejowany charakter tych roszczeń.

Zobowiązany do alimentów w swoich wydatkach musi więc „zrobić miejsce” na alimenty. Często podnoszonym argumentem jest fakt, że rat kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości nie da się tak po prostu zmniejszyć lub anulować. Z drugiej jednak strony kredyt został zaciągnięty na zakup dobra, dla swojej korzyści. Dobro i jego wartość musi być dostosowana do możliwości finansowych, na które składają się również koszty utrzymania dzieci.