Kredytobiorcy zyskają nowe prawa. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt

Finanse Dołącz do dyskusji
Kredytobiorcy zyskają nowe prawa. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt

Ministerstwo Finansów zaprezentowało nowy projekt ustawy. Dzięki nowym przepisom konsumenci-kredytobiorcy będą mieć nowe prawa. Co się zmieni? 

Konsumenci-kredytobiorcy będą mieć nowe prawa. MF zaprezentowało projekt

Już poprzednia ekipa rządząca pracowała nad zmianą przepisów, jeśli chodzi o windykację; ostatecznie jednak projekt ten został porzucony. Zjednoczona Prawica nie zajęła się też implementacją unijnej dyrektywy NPL w sprawie podmiotów obsługujących kredyty – mimo że przepisy powinny wejść do polskiego porządku prawnego najpóźniej w grudniu 2023 r. Jak donosi „DGP, obecny rząd postanowił powrócić do tej kwestii; Ministerstwo Finansów zaprezentowało już stosowny projekt ustawy.

Co się zmieni? Po pierwsze, zmiany obejmą m.in. podmioty obsługujące kredyty; będą musiały uzyskać licencję nadzoru, a zezwolenia będą im udzielane po spełnieniu określonych wymogów. Oprócz tego przepisy obejmą też nabywców niespłacanych zobowiązań; projekt reguluje warunki działalności, prawa i obowiązki takich podmiotów. Nabywca kredytu będzie musiał również  wyznaczać podmiot obsługujący kredyt. Przepisy określą też, jakie wymogi będzie musiała spełniać umowa zawarta między nabywcą kredytu a podmiotem obsługującym zobowiązanie.

Projekt zawiera zresztą znacznie więcej rozwiązań dotyczących zarówno podmiotów obsługujących kredyty, jak i nabywców niespłaconych zobowiązań. Wprowadzony ma zostać np. rejestr podmiotów obsługujących kredyty, prowadzony przez KNF; projekt określa też, na jakie kary narazi się podmiot obsługujący zobowiązania, jeśli swoją działalność będzie prowadzić bez wymaganego zezwolenia. Jak jednak nowe przepisy wpłyną na zwiększenie ochrony konsumentów-kredytobiorców?

Większa ochrona dla konsumentów-kredytobiorców

Po pierwsze, podmioty obsługujące zobowiązania będą mieć wyraźne obowiązki względem konsumentów-kredytobiorców; będą zobowiązane do przekazywania jasnych, prawdziwych informacji, które nie mogą wprowadzać w błąd. Oprócz tego ich obowiązkiem będzie przestrzeganie procedur ochrony danych osobowych czy prowadzenie komunikacji z kredytobiorcami w taki sposób, by było to dla nich jak najmniej uciążliwe. Należy też zauważyć, że jeśli zmieni się podmiot obsługujący kredyt – po tym, jak nabywca niespłaconego zobowiązania wskaże inny podmiot niż do tej pory – to zmiana ta nie może ograniczać praw dłużnika.

Nowe przepisy mają też zobowiązywać kredytodawców do oferowania restrukturyzacji zadłużenia, jeśli kredytobiorca spóźnia się ze spłatą zobowiązania – przy czym ma to dotyczyć nie tylko kredytów hipotecznych (jak do tej pory), ale też m.in. kredytów gotówkowych. Przez restrukturyzację należy rozumieć np. wydłużenie okresu spłaty, odroczenie spłaty rat, zawieszenie spłaty czy częściowe umorzenie.

Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy mogą wejść w życie już wkrótce – na przykład po sejmowych wakacjach.