Wiecie, kto najpóźniej płaci swoje faktury kontrahentom? Nasze państwo. Na drugim miejscu usługi B2B…

Biznes Firma Państwo Dołącz do dyskusji
Wiecie, kto najpóźniej płaci swoje faktury kontrahentom? Nasze państwo. Na drugim miejscu usługi B2B…

Opóźnione płatności stanowią powszechne utrudnienie dla przedsiębiorców. Dla sektorów, takich jak administracja państwowa, usługi dla biznesu oraz transport i logistyka, opóźnione płatności stanowią poważne wyzwanie, które wymaga odpowiednich działań.

Przeprowadzone przez Intrum badania pokazują, że 8 na 10 firm doświadcza regularnych opóźnień w płatnościach od swoich klientów. Szczególnie nierzetelni okazują się klienci sektora publicznego, płacący średnio po 69 dniach. Klienci z sektora usług dla biznesu i wydobywczego plasują się na drugim miejscu z 64 dniami opóźnienia, a branża TSL, energetyka i usługi komunalne na trzecim z 62 dniami. Zjawisko to negatywnie wpływa na płynność finansową firm, co zmusza je do podejmowania konkretnych działań w celu odzyskania należności.

Czyli, krótko mówiąc, najbardziej nas wykorzystuje państwo, a potem eksperci od przedsiębiorców…

Luka płatnicza, czyli różnica między terminami płatności oferowanymi przez firmy, a czasem rzeczywistej zapłaty, jest powszechnym problemem. Może się wydawać, że kilkudniowe opóźnienie nie jest dużym problemem, jednak dla firm funkcjonujących „od zlecenia do zlecenia” lub nieposiadających wolnego kapitału, każdy dzień opóźnienia jest krokiem przybliżającym do utraty płynności finansowej.

Przykładem mogą być firmy z branży transportowej, w której opóźnienia w płatnościach są na porządku dziennym. Fakt, że branża ta znalazła się wśród trzech sektorów z największym opóźnieniem w płatnościach, ilustruje trudności, z jakimi mierzy się ten sektor. Przewoźnicy zmuszeni są do maksymalnego przesuwania terminów płatności swoich zobowiązań, czasem nawet kosztem dodatkowych odsetek.

Brak płynności finansowej ma bardzo konkretne konsekwencje dla przedsiębiorstw. Może prowadzić nie tylko do blokady rozwoju i zatrudniania nowych pracowników, ale również do sytuacji, w której firma sama staje się dłużnikiem, brakuje jej środków na płacenie swoim dostawcom.

Faktura niezapłacona, a podatek opłacić trzeba

Rozwiązania, które firmy mogą wdrożyć, aby zminimalizować wpływ opóźnionych płatności, obejmują wymaganie od klientów przedpłaty, sprawdzanie ich wiarygodności kredytowej oraz korzystanie z ubezpieczeń i gwarancji bankowych. Dla firm transportowych szczególnie istotne mogą być systemy zarządzania transportem klasy TMS, które pozwalają na weryfikację przyszłych kontrahentów jako płatników VAT czy nałożenie limitu kredytowego na konkretnych zleceniodawców.

Oczywiście, żadne z tych środków nie jest w stanie całkowicie wyeliminować problemu opóźnionych płatności. Niemniej jednak, poprzez właściwe zarządzanie ryzykiem, firmy mogą zminimalizować jego negatywne skutki.

Należy też podkreślić, że odpowiedzialność za terminowe płatności leży nie tylko na barkach firm, ale także na klientach. Na koniec, nie wolno zapominać o znaczeniu etyki biznesowej i odpowiedzialności społecznej. Rzetelne i terminowe płatności to podstawa zdrowych relacji biznesowych, a także klucz do długoterminowego rozwoju i stabilności gospodarki.