Kto zajmie się dzieckiem po separacji?

Codzienne Gorące tematy Rodzina dołącz do dyskusji 27.03.2015
Kto zajmie się dzieckiem po separacji?

Udostępnij

Michał Grązka

Separacja pod wieloma względami różni się od rozwodu, m.in. tym, że po jej ustaleniu nie można jeszcze zawrzeć ponownego małżeństwa. Nie zmienia się jednak fakt, że sąd musi ustalić kto zaopiekuje się potomstwem. Jakie są możliwości?

Zarówno rozwód jak i separacja wynikają z rozpadu małżeństwa. Może wynikać to z winy jednego z małżonków lub z przyczyn ogólnych, takich jak niezgodność charakterów. Aby jednak sąd dopuścił do separacji, muszą być spełnione warunki podobne jak przy rozwodzie. Konieczne jest więc istnienie przesłanek pozytywnych (powodów – w tym wypadku wystarczy wniosek i obopólna zgoda), jak brak istotnych przesłanek negatywnych (przeciwwskazań). Wśród tych drugich jednym z najczęstszych jest dobro dziecka.

Jeżeli wszyscy potomkowie są pełnoletni, sprawa nie należy do problematycznych, ponieważ w myśl prawa nie ma konieczności sprawowania nad nimi stałej opieki. Jeśli jednak przy zarządzaniu separacji zachodzi kwestia ustalenia władzy rodzicielskiej, istnieje kilka opcji. Sami małżonkowie mogą zdecydować jak dzielą się sprawowaną opieką – jednak i takie rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez sąd.

Pierwszą z możliwości jest pozostawienie całości władzy rodzicielskiej obu rodzicom. Ma ono miejsce w przypadku, kiedy para nie chce mieszkać ze sobą, ale oboje mają na względzie dobro dziecka i planują wspólnie podejmować ważne decyzje w jego życiu. Najczęściej jest to wariant orzekany po ustaleniu konkretnych warunków wychowywania przez obojga rodziców.

Możliwe jest także ograniczenie władzy rodzicielskiej jednej ze stron na rzecz drugiej. Wtedy to konkretny rodzic otrzymuje pełne prawa do opieki. Taka sytuacja następuje wtedy, kiedy małżeństwo nie zgadza się w kwestiach dotyczących wychowywania potomka, a różnica zdań może szkodzić dziecku. Dodatkowo ustalany jest zakres opieki dla tego rodzica, którego prawa zostały częściowo lub całościowo ograniczone.

W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze dobro dziecka, sąd może ustanowić ograniczenie władzy rodzicielskiej dla obu rodziców. W takim przypadku może zostać przyznany kurator sprawujący opiekę nad dzieckiem oraz kontrolujący jego kontakt z rodzicami lub też dziecko może zostać skierowane do instytucji zapewniającej dalszy dozór nad małoletnim.

Poza ustaleniem władzy rodzicielskiej, na odpowiedni wniosek sąd może także ustalić zasady kontaktów z dzieckiem. Te, wskutek orzeczenia mogą być na przykład ograniczone dla jednej ze stron lub ściśle ustalone dla obojga rodziców.

Należy pamiętać, że sąd ma przede wszystkim na względzie dobro dziecka. Najczęściej ograniczona władza rodzicielska jest stosowana w przypadku tego z małżonków, który decyduje się na odejście od partnera, jednak nie jest to zasadą. Ta z osób, która otrzymuje pełne prawa do wychowania może mieć też przyznane alimenty. Istnieją liczne przesłanki, które mogą posłużyć do podjęcia decyzji o przekazanie dziecka jednej ze stron. Aby udowodnić, że ma się pełnię możliwości do sprawowania opieki nad potomkiem w chwili separacji, warto skontaktować się z radcą prawnym w celu zebrania odpowiednich materiałów i dokumentacji. Nasi specjaliści dostępni pod adresem kontakt@bezprawnik.pl pomogą rozpatrzyć każdy przypadek i zebrać dowody na to, aby w przypadku kłopotliwego procesu, opieka została przekazana odpowiedniej ze stron.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com