Legalność subskrypcji PlayStation Plus, Xbox Live Gold i Nintendo Switch Online stoi pod znakiem zapytania

Technologie Zagranica dołącz do dyskusji (15) 08.04.2019
Legalność subskrypcji PlayStation Plus, Xbox Live Gold i Nintendo Switch Online stoi pod znakiem zapytania

Paweł Mering

Jak się okazuje, subskrypcje takich usług jak PlayStation Plus, Xbox Live Gold, czy Nintendo Switch Online, mogą budzić pewne kontrowersje co do ich legalności. Pewien brytyjski urząd rozpoczął procedurę sprawdzania zgodności regulaminów takich usług z obowiązującym prawem.

Sytuację opisuje serwis PurePC.

Legalność subskrypcji w grach

Mimo że subskrypcje różnorakich usług dostępne są od co najmniej kilku lat, to dopiero teraz zaczęły budzić pewne wątpliwości. Brytyjski urząd, zajmujący się ochroną praw konsumenta, wziął na tapet subskrypcje w ramach platform wirtualnej rozrywki.

Competition and Markets Author, bo tak nazywa się owa instytucja, wskazuje, że warunki, na jakich udzielane są subskrypcje, mogą być nawet sprzeczne z brytyjskimi prawami konsumenta. Chodzi tutaj o rozwiązania takich gigantów jak Nintendo, Sony, czy Microsoft.

Wspomniany organ planuje wnikliwie zbadać, czy przedsiębiorstwa oferujące subskrypcje nie naruszają praw konsumenta. W szczególności chodzi o treść umów, procedurę rezygnacji z subskrypcji, bądź uzyskiwanie zwrotu. Z tym ostatnim problem faktycznie występuje, bo najczęściej samo rozpoczęcia pobierania wirtualnej zawartości, wyłącza taką możliwość.

Popularność subskrypcji w Polsce

Subskrypcje w ciągu ostatnich lat wkroczyły w niemalże każdą dziedzinę życia. Rozwiązania, które początkowo kojarzyły się z zamkniętym katalogiem usług, obecnie funkcjonują na wielu płaszczyznach. Subskrybować można niemalże wszystkie dobra, od muzyki i filmów, poprzez omawiane gry, aż po żywność, kosmetyki, a nawet samochody.

Uzależnienie pewnego dobra od jednego dostawcy, na podstawie modelu subskrypcji, związane jest oczywiście z bezwzględną zgodą na pewne warunki. Bardzo pozytywnym działaniem jest kontrolowanie umów subskrypcji, bo związanych nimi jest coraz większe grono osób.

Bardzo możliwe, że na przestrzeni lat, wszystkie dobra cyfrowe udzielane będą na warunkach subskrypcji, uzależniając dostępność pewnych usług jedynie od zgody użytkownika na pewne warunki. To właśnie dlatego swoiste działania kontrolne powinny być prowadzone. Powinny one również rozpocząć szerszą dyskusję, na przykład na temat koncepcji kompleksowego prawnego uregulowania subskrypcji per se tak, aby interesy, zarówno usługodawców, jak i usługobiorców, były zachowane.